Federatie van Ouderverenigingen

Nota 'Vraag aan bod'

29 augustus 2001

Nota Vraag aan bod

Voor de zomer zond minister Borst de nota Vraag aan bod naar de Kamer. In het nieuwe zorgstelsel moet behalve de verzekering tegen ziektekosten ook de AWBZ opgaan. Van groot belang dus voor mensen met een handicap en hun ouders of verwanten. Het is lastig om alle gevolgen te overzien, want de voorstellen zijn nog erg abstract. Verscheidene belangrijke beslissingen worden bovendien doorgeschoven naar de nieuwe kabinetsperiode, na 2002 dus. Dat geldt voor eigen risico en eigen bijdragen, voor de verhouding tussen nominale (voor iedereen gelijke) en inkomensafhankelijke premie enz.. Het NPCF, waarvan de FvO lid is, heeft een eerste commentaar geleverd. Positief zijn de uitgangspunten: een brede integrale aanpak en het vasthouden aan het solidariteitsbeginsel. De patiëntenbeweging is overigens erg beducht voor risicoselectie en zal daarop heel kritisch zijn.

Met de voorstellen over modernisering AWBZ en vereenvoudiging PGB neemt mevrouw Vliegenthart deels al wel een voorschot op het nieuwe zorgstelsel.

Zoekwoorden:

Deel: ' NPCF over nota Vraag aan bod '
Lees ook