Provincie Noord-Holland


26 oktober 1999
Provincie stelt ruim f 1,6 miljoen beschikbaar voor Fort aan de Drecht

De provincie Noord-Holland stelt maximaal f 1,667.000,= beschikbaar uit het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH) 1999 voor de restauratie en herbestemming van Fort aan de Drecht. Het fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het initiatief is afkomstig van de gemeente Uithoorn. Het fort krijgt in hoofdzaak een sociaal-culturele functie.

Het fort aan de Drecht stamt uit 1911 en is constructief gezien een van de beter bewaard gebleven forten van de Stelling van Amsterdam. De gemeente Uithoorn heeft het initiatief genomen om het fort te restaureren en te herbestemmen. Naast de bestaande horecavoorziening komt er ruimte voor een theehuis, expositieruimten voor plaatselijke initiatieven en ruimten voor de Stichting Noord-Hollands Landschap en de kunstzinnige vorming.

De totale kosten bedragen f 3.334.000,=. De provincie Noord-Holland stelt maximaal f 1.667.000,= beschikbaar. De gemeente Uithoorn neemt de andere f 1.667.000,= voor haar rekening.

Met de uitvoering van het project kan nog in 1999 begonnen worden. Voor die tijd, op 17 november 1999, zal de heer E. Neef, gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur, dit voorstel bespreken met de Statencommissie ZWC. In de vergadering van Provinciale Staten in december wordt uiteindelijk het besluit genomen. ___________________________________

Inlichtingen: Han Nijssen, tel. (023) 514 32 77

Deel: ' Nrd Holland subsidieert Fort aan de Drecht in Uithoorn '
Lees ook