Horses of the DutchNRPS WINT KORT GEDING
Afgelopen vrijdag is het NRPS gedagvaard in een kort geding. Inzet van het kort geding was het feit dat het NRPS weigert een veulen van Karel de Lange uit Steenbergen (Dr) deel te laten nemen aan de keuring in Tolbert omdat het veulen niet bij het NRPS is geregistreerd.

Het betreffende veulen is geboren bij de heer Ananias. Genoemd veulen is een dochter van de NRPS hengst Pronto en als zodanig vergezeld van een NRPS geboortebericht. De heer Ananias heeft het veulen met het originele NRPS geboortebericht voor registratie aangemeld bij het KWPN. Nadien heeft de heer de Lange het veulen gekocht. De Lange heeft het veulen bij het NRPS aangemeld op een fotokopie die gemaakt is van een geboortebericht met daarboven een gekopieerd deel van het dekbewijs.

Het NRPS eist voor registratie van het veulen het originele geboortebericht of, bij overschrijving naar het NRPS, inzage in het door het KWPN afgegeven paspoort om daarin aan te tekenen dat het betreffende dier ook geregistreerd is bij het NRPS. Het NRPS is van mening dat in het kader van een sluitende identificatie en registratie het niet wenselijk is dat er meegewerkt wordt aan een constructie die er toe kan leiden dat bij hetzelfde dier meer dan een geldig paspoort in omloop komt.

De president van de arrondissementsrechtbank zegt in zijn vonnis dat de opstelling van het NRPS alleszins redelijk en begrijpelijk is en niet in strijd is met de Europese richtlijnen en regelgeving. In het streven voor een sluitende I & R mag het NRPS niet gedwarsboomd worden.

Dit alles heeft geleid tot afwijzing van de gevorderde voorziening. Karel de Lange is als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedure.

Het volledige vonnis zal binnen enkele dagen gepubliceerd worden op de internetsite www.rechtbank.nl (KG nummer: 41424 KGZA 01-265)©1999 Horses of the Dutch - All rights reserved read our Disclaimer

Deel: ' NRPS wint kort geding inzake deelname veulen keuring Tolbert '
Lees ook