Nederlandse Spoorwegen

Persinformatie
Utrecht, 25 mei 2004

Strippenkaarten vanaf 1 juni te koop bij Kiosk op station
Tot 1 januari 2005 ook nog verkoop via NS-balies

Vanaf 1 juni is de strippenkaart o.a. verkrijgbaar via de Kiosk op het station. Tot 1 januari wordt de strippenkaart ook nog verkocht aan de NS Servicebalies. Deze Servicebalies wil NS zo veel mogelijk inzetten voor service en informatie op maat en het leveren van NS-producten die persoonlijke aandacht vergen. Momenteel wordt de strippenkaart op 135 stations verkocht, ook in de nieuwe situatie zal de strippenkaart op of nabij 135 stations te koop zijn.

NS wil eenvoudige basisproducten zoveel mogelijk verkopen via de kaartautomaat. Op deze manier hebben medewerkers meer tijd om service aan reizigers te verlenen, zowel bij de balie als in het station. De strippenkaart kan vanuit veiligheidsoverwegingen echter niet via de automaat verkocht worden. Daarom is gezocht naar een oplossing waarbij de verkoop van strippenkaarten op het station goed geborgd is.

Momenteel wordt de strippenkaart op 135 stations verkocht, ook in de nieuwe situatie zal de strippenkaart op of nabij 135 stations te koop zijn. Op 92 stations via de Kiosk en op 43 stations via andere verkooppunten zoals AKO en Albert Heijn To Go. De openingstijden van deze verkooppunten zijn vaak ruimer dan van NS loketten en balies.

NS, Servex en VBN hebben hierover een overeenkomst afgesloten.

Noot aan de redactie: voor meer informatie NS Persvoorlichting 030 - 235 70 70

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan de sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren en zorgen voor schone treinen en stations. NS verzorgt dagelijks het vervoer van meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 387 stations. Bij het bedrijf werken bijna 25.000 mensen.

Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Sinds 1995 is het beheer van de rails, seinen, bovenleiding, etc. door het ministerie van Verkeer en Waterstaat toegewezen aan ProRail. De Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Rail ziet toe op de spoorwegveiligheid in Nederland.

---- --

Deel: ' NS-balies stoppen verkoop strippenkaarten '
Lees ook