NS betaalt minder dan minister Schultz voorspiegelt


Nieuws in OV-Magazine van 22 maart

WAGENINGEN, 20120322 -- NS gaat minder betalen voor de exploitatie van de HSL dan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (IenM) doet voorkomen. In de praktijk is het 20 procent minder dan 100 miljoen euro per jaar, destijds voor vervoerders de ondergrens om te mogen inschrijven. En voor het hoofdrailnet hoeft NS zelfs steeds minder te betalen.

Voor de exploitatie van de HSL-Zuid betaalt NS volgens IenM in totaal 1412 miljoen euro tussen 1 juli 2009 en 1 januari 2025. Dat is een concessieperiode van 15,5 jaar. NS en KLM krijgen echter een ingroeikorting van 206 miljoen euro op de oorspronkelijk geboden 148 miljoen per jaar. Dat staat gelijk aan een vergoeding van bijna anderhalf jaar, redeneert IenM. Dus verlaagt IenM de concessieperiode van 15,5 naar 14 jaar. NS betaalt dan 1412 miljoen gedeeld door 14 is 101 miljoen euro per jaar. Maar voor een eerlijke som moet IenM die 1412 miljoen wél delen door de volle concessieperiode van 15,5 jaar. Want een ingroeikorting verkort de concessieperiode niet. NS betaalt dus eigenlijk gemiddeld 91 miljoen euro per jaar.

In de NS-bijdrage van in totaal 1412 miljoen zit ook 150 miljoen rente op uitgestelde betalingen. Rente is een vergoeding voor het lenen van geld, niet voor het exploiteren van de HSL. Wat NS betaalt is dus geen 1412 maar 1262 miljoen voor de HSL. Gedeeld door de concessieduur van 15,5 jaar is dat gemiddeld 81 miljoen per jaar. Dat is nog niet de helft van de 166 miljoen per jaar (prijspeil 2012) die NS eigenlijk had moeten betalen en minder dan de twee andere vervoerders boden die tien jaar terug de aanbesteding verloren.

Ten tijde van die aanbesteding was een van de eisen dat vervoerders minimaal 100 miljoen euro per jaar moesten bieden. Deze ondergrens is aanbestedingsrechtelijk cruciaal: één partij viel om die reden af. Gerekend naar prijspeil 2010 zou die ondergrens nu ongeveer 115 miljoen per jaar bedragen. Met 81 miljoen per jaar hoeft NS 34 miljoen of 30 procent minder te betalen voor de exploitatie van de HSL. In feite verlaagt het Rijk dus achteraf de ondergrens van de aanbesteding zonder daarover open kaart te spelen. Als een van de afgewezen vervoerders naar de rechter stapt, kan dat muisje nog een juridisch staartje krijgen.

Dan het hoofdrailnet. NS betaalt dit jaar 20 miljoen euro voor de exploitatie van het kernnet. In 2013 en 2014 stijgt dat naar 30 miljoen per jaar. Minister Schultz beweert dat NS 50 miljoen per jaar méér gaat betalen met ingang van de nieuwe vervoerconcessie 2015-2024. NS gaat vanaf 2015 weliswaar 80 miljoen per jaar betalen, maar dat is dezelfde 30 miljoen als in 2013 en 2014 plus 50 miljoen: het aandeel van NS in de Rijksbezuinigingen van 160 miljoen op het spoor. Het is het één of het ander: die 50 miljoen is een bezuiniging op het spoor óf een hogere bijdrage van NS, maar niet allebei tegelijk. Bovendien wordt de bijdrage van NS twaalf jaar lang niet geïndexeerd: van 2013 tot 2025 blijft het 30 miljoen per jaar. Inflatie meegerekend betaalt NS dus steeds minder in plaats van steeds meer voor het hoofdrailnet. Het financieel resultaat van een onderhandse gunning door IenM aan NS is daardoor per saldo negatief.


Deel: ' NS betaalt minder dan minister Schultz voorspiegelt '
Lees ook