NS buigt voor zwangere vrouwen

Vrouwen die tijdens zwangerschapsverlof hun abonnement willen stopzetten, krijgen voortaan het geld terug. Na jaren van tegenwerking gaat NS overstag. Dit blijk uit een recente brief van de Nederlandse Spoorwegen aan een reizigster.

Reizigers kunnen restitutie vragen als zij hun abonnement wegens ziekte niet gebruiken. Een arts of een werkgever moet daarvoor een verklaring afgeven. NS beschouwt zwangerschapsverlof echter niet als ziekte: "Tijdens het verlof is gebruik van de kaart gewoon mogelijk."

Ook als reizigsters hun kaart inleveren weigerde NS restitutie. Dit is overigens een betrekkelijk nieuwe situatie: tot enkele jaren geleden was be‰indiging van een abonnement op grond van zwangerschap geen probleem.

De meeste reizigers hebben een abonnement voor woon-werkverkeer en zullen er tijdens zwangerschapsverlof geen gebruik van maken. Verschillende klanten hebben de afgelopen jaren voor honderden guldens per persoon (en bij een OV-jaarkaart oplopend tot zo'n 1500 gulden) schade geleden door de halsstarrigheid van NS.

Enkele reizigsters hebben ook de Commissie Gelijke Behandeling ingeschakeld en daar in een geval juridische steun van ROVER voor ontvangen. De CGB heeft echter nog geen oordeel uitgesproken over de vraag of NS zich schuldig maakt aan discriminatie naar sekse.

Een andere reizigster heeft de weigering van NS om abonnementsgeld terug te betalen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer voorgelegd. Nog voordat er een uitspraak is, heeft NS de handdoek in de ring gegooid en de reizigster volledige restitutie voor de verlofperiode toegezegd. Volgens NS heeft de directie hiertoe besloten "in verband met vele soortgelijke verzoeken van abonnementhouders".

ROVER is bijzonder tevreden met deze uitspraak. Reizigers hebben meestal goede redenen om een abonnement in te leveren. Dan moet NS zich soepeler opstellen en de klanten eerder tegemoetkomen.

Amersfoort, 22 september 1999

Deel: ' NS buigt voor zwangere vrouwen '
Lees ook