Nederlandse Spoorwegen

Persbericht

NS kan meer reizigers via HSL vervoeren
25 juni 2002
Naar aanleiding van de aandacht in de media voor de biedingsprocedure voor de Hoge SnelheidsLijn Zuid (HSL) wil NS duidelijkheid scheppen. Opties


· NS heeft samen met KLM via de zogenaamde HSA combinatie in een openbare aanbestedingsprocedure een zakelijk bod uitgebracht op de exploitatie van de HSL Zuid en een contract met de overheid gesloten.
· In het contract zijn twee opties opgenomen die bepalend zijn voor de hoogte van de tarieven voor de reiziger en anderzijds de afdracht aan de overheid.

· Beide opties zijn zorgvuldig doorgerekend en bieden de combinatie allebei hetzelfde positieve rendement. Vrees voor een verlies is dus niet terecht.

· In de eerste optie is de combinatie vrij om de eigen tarieven te bepalen en moet zij aan de overheid jaarlijks 148 miljoen afdragen. Dit bedrag zal voornamelijk via hoge tarieven voor de reizigers terugverdiend moeten worden. In dit scenario kosten de tickets voor hogesnelheidsvervoer in Nederland gemiddeld 60 procent meer dan het normale binnenlandse treinvervoer.

· In de tweede optie stijgen de tarieven gemiddeld met maximaal 25 procent. Dit betekent dat substantieel meer reizigers gebruik kunnen maken van de HSL. In dit geval bedraagt de afdracht aan de overheid 101 miljoen per jaar.

· De overheid koos in eerste instantie niet voor deze tweede optie. Later drong een meerderheid van de Tweede Kamer via de motie Feenstra c.s. wel aan op een optie met een zo groot mogelijk aantal reizigers.
· HSA kan beide opties uitvoeren, maar verwacht dat de samenleving voorkeur heeft voor een zo breed mogelijk gebruik van de infrastructuur en NS zou dit gezien haar maatschappelijke functie ondersteunen.
Duidelijkheid

NS verwacht dat vroeg of laat de vraag hierom gesteld zal worden. Wat NS betreft dus vroeg. Om eind 2006 voldoende hoge snelheidstreinen te kunnen laten rijden, moet HSA voor 1 september 2002 duidelijkheid hebben over het aantal zitplaatsen dat nodig is voor een goede dienstverlening. Op 1 oktober moeten de treinen namelijk besteld worden. De keuze is nu aan de overheid en de politiek.

Deel: ' NS kan meer reizigers via HSL vervoeren '
Lees ook