Nederlandse Spoorwegen

Persbericht
Utrecht, 19 februari 2003

NS niet betrokken bij militaire transporten

In de berichtgeving in verschillende media wordt NS in verband gebracht met militaire transporten. NS wijst erop dat zij geen enkele betrokkenheid heeft bij deze goederentransporten. NS houdt zich bezig met het vervoer van reizigers. NS wil niet in verband worden gebracht met zaken waarmee het bedrijf niets van doen heeft.


* * *

|Noot aan| |Zie ook bijlage: taken en verantwoordelijkheden op het | |de | |spoor | |redactie| | | | | |Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NS | | | |Persvoorlichting: | | | |030 - 235 70 70 of e-mail: persvoorlichting@holding.ns.nl |

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit scheppen en schone treinen en stations realiseren. NS verzorgt dagelijks het vervoer van meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 380 stations. Bij het bedrijf werken ruim 24.000 mensen.

Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Sinds 1995 is het beheer van de rails, seinen, bovenleiding, etc. door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toegewezen aan ProRail (voorheen Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding).


---- --
Persinformatie
Utrecht, januari 2003

Taken en verantwoordelijkheden op het spoor

NS vervoert reizigers; de overheid zorgt voor het spoor

Naar aanleiding van Europese regelgeving hebben de rijksoverheid en de politiek begin jaren '90 besloten om in Nederland het vervoer op het spoor los te koppelen van het beheer van de railinfrastructuur. ProRail (voorheen Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding) is de nieuwe naam van de organisatie die al vanaf 1995 in opdracht en voor rekening van de overheid de spoorweginfrastructuur beheert. NS verzorgt het reizigersvervoer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van stations.

NS

NS speelt als grootste reizigersvervoerder een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. NS verzorgt dagelijks het vervoer van meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 380 stations. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren. Daarnaast houdt NS zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van stations en stationsomgevingen. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie en vriendelijkheid verschaffen, aan sociale veiligheid bijdragen, voldoende vervoerscapaciteit creëren en schone treinen en stations realiseren. Bij NS werken ruim 24.000 mensen.

Andere vervoerders

Niet op alle spoorlijnen in Nederland rijden treinen van NS: op een aantal lijnen in het noorden en oosten van Nederland wordt het reizigersvervoer verzorgd door andere vervoerders zoals Syntus en NoordNed. De komende jaren zal dit mogelijk in meer regio's het geval zijn, aangezien de overheid ervoor heeft gekozen om het openbaar vervoer in een aantal regio's aan te besteden. Op het Nederlandse spoorwegnet rijden inmiddels diverse goederenvervoerders, waarvan Railion de grootste is. Daarnaast zijn op dat gebied onder meer ACTS, Shortlines en ERS actief. NS houdt zich sinds 2000 niet meer bezig met goederenvervoer.

ProRail

ProRail zorgt namens de overheid voor aanleg, onderhoud en beheer van het Nederlandse spoorwegnet, inclusief alle bijbehorende voorzieningen zoals stations, tunnels, overwegen, bovenleiding, seinen en wissels. Daarnaast verdeelt ProRail de capaciteit op het spoorwegnet, regelt zij de railverkeersleiding, verzorgt informatie over het treinverkeer en coördineert bij calamiteiten.

Infrastructuur

ProRail is verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid en optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het spoor. Ook het opheffen van storingen en herstel van de infrastructuur na calamiteiten behoren tot de taken. Deze werkzaamheden, evenals het onderhoud aan het spoor, worden in opdracht van ProRail uitgevoerd door erkende spooraannemers.

Op veel plaatsen in het land vinden in opdracht van ProRail nieuwbouwprojecten plaats. Variërend van nieuwe tunnels en nieuwe baanvakken - zoals de Betuweroute - tot compleet nieuwe stations. Ook regionale projecten, zoals de aanleg van een fietstunnel onder het spoor, die veelal in opdracht van een gemeente worden uitgevoerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van ProRail. ProRail ontvangt jaarlijks middelen van de overheid voor onderhoud en instandhouding van het spoor.

Capaciteitsverdeling

Daarnaast is ProRail de organisatie voor capaciteitsmanagement. Zij coördineert het doelmatig gebruik van de infrastructuur. Vervoerders van reizigers en goederen vragen capaciteit op het spoorwegnet: ook voor onderhoudswerk moet capaciteit worden vrijgemaakt. Dat kan leiden tot onverenigbare wensen. ProRail integreert en beslist op basis van door de overheid vastgestelde regels over capaciteitsvragen van vervoerders en beheerders. Zij treedt zonodig op als scheidsrechter.

Railverkeersleiding

Ook de verkeersleiding wordt door ProRail geregeld: zij deelt in het operationele proces zogenaamde rijwegen toe aan de gebruikers van het spoorwegnet. Met behulp van een geautomatiseerd systeem bedient ProRail de seinen en wissels en geeft zo deze rijwegen vrij. De organisatie zorgt er bij verstoringen voor dat het treinverkeer weer op gang kan komen. Vervoerders zorgen zelf voor de bijsturing van de inzet van hun treinen en personeel.

Calamiteiten

Tevens coördineert ProRail de werkzaamheden van de Calamiteitenorganisatie Rail, die in actie treedt wanneer zich (ernstige) ontregelingen op en rond het spoor voordoen. ProRail informeert vervoerders en derden (waaronder de media) over de actuele stand van zaken in de treindienst en informeert hierover (in opdracht van de reizigersvervoerders) reizigers op de stations via de omroep, de centrale treinaanwijzers, de halaanwijzers en NOS-Teletekst 751-754.

Inspectie V&W, divisie Rail

De inspectie van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, divisie Rail heeft namens de rijksoverheid de zorg voor de veiligheid van het railverkeerssysteem en houdt daar toezicht op.

Spoorwegpolitie

De Spoorwegpolitie maakt al enige jaren geen deel meer uit van NS, maar is onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

|Samenvatting: rolverdeling op het Nederlandse spoorwegnet | |NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. NS vervoert | |dagelijks meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 380 stations. | |NoordNed en Syntus zijn regionale reizigersvervoerders op het | |spoor, actief in het noorden en oosten van het land | |ProRail is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van | |het Nederlandse spoorwegnet en de verkeersleiding van de treinen | |over het spoornet. | |Railion, dochter van Deutsche Bahn, is de grootste goederen | |railvervoerder van Europa. Railion vervoert in Nederland dagelijks| |bijna honderdduizend ton goederen. Naast Railion zijn er nog | |enkele kleinere goederenvervoerders actief. |


---- --

Deel: ' NS niet betrokken bij militaire transporten '
Lees ook