Informatie: VOOR DE PERS

CNV Spoorwegen is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

Donderdag 2 september 1999

NS sluit werkplaats Amersfoort; CNV-bond wil garanties voor werk en inkomen

Wagenbedrijf Amersfoort, onderdeel van NS Materiaal, wordt gesloten. De huidige activiteiten worden gestopt en de werkplaats gaat uitsluitend verder met preventief onderhoud en service. Het overgrote deel van de 150 werknemers verliest hierdoor hun baan. De activiteiten worden geconcentreerd in Rotterdam. CNV Spoorwegen heeft aan het begin van de middag bij de directie van NS Materieel de eis op tafel gelegd dat geen enkele werknemer in de WW mag belanden. De onderneming is er volgens de bond voor verantwoordelijk dat de werknemers een andere baan krijgen aangeboden, waarbij behoud van inkomen en vooruitzichten centraal staan.

Reden voor de sluiting is volgens NS Materieel dat de werkplaats Amersfoort niet op de hoofdroutes van het spoornet liggen. Onderhoud van materieel betekent daarom onder meer dat dit gedurende langere tijd niet inzetbaar is. Andere redenen zijn volgens de directie de steeds lagere behoeft aan ombouw van bestaand materieel, te veel werkplaatsen voor onderhoud van goederenmaterieel, lagere prijzen in Midden-Europa, verschuiving van revisie van materieel naar preventief onderhoud en ontwikkelingen in het vervoer zelf, zoals shuttle treinen.Voor CNV Spoorwegen komt de aankondiging dat de Werkplaats Amersfoort gaat sluiten niet als een volslagen verrassing. De afgelopen jaren heeft het bedrijf herhaaldelijk gereorganiseerd, zonder resultaat overigens. Deze reorganisaties zijn hun doel voorbijschoten, onder meer, omdat - volgens CNV Spoorwegen - de hoofddirectie van NS Materieel de leiding van de Amersfoortse werkplaats onvoldoende heeft gesteund.Mede om deze reden vindt CNV Spoorwegen dat het bestaande sociaal plan van NS moet worden uitgebreid met een aanzienlijk betere afspraak over het vinden van ander werk. Het bestaand plan gaat uit van overcompleetverklaring en eventueel (zoeken naar) ander werk, de bond vindt dat NS Materieel de getroffen werknemers de garantie op behoud van werk en inkomen moet geven.

Nadere inlichtingen:

Erik Koers (bestuurder CNV Spoorwegen) 020 - 56 26 667 (kantoor)

Deel: ' NS sluit werkplaats Amersfoort; CNV-bond wil garanties '
Lees ook