Nederlandse Spoorwegen

Persinformatie

Utrecht, januari 2003

NS voorbereid op winterweer

Winterse omstandigheden kunnen vervelende gevolgen hebben voor het verkeer. Zowel voor weggebruikers als treinreizigers. Toch zijn de omstandigheden op de weg en voor de trein niet hetzelfde. IJzel op de weg zorgt voor problemen; ijzel op de rails niet. Daarentegen kunnen bevroren bovenleidingen en vastgevroren wissels het treinverkeer wel ernstig ontregelen. NS en ProRail - namens de overheid verantwoordelijk voor het beheer van het spoorwegnet - hebben zich ook dit jaar weer voorbereid op de komst van ijs en sneeuw.

Steeds alert
ProRail laat zich voortdurend online informeren door Meteo Consult. Als er hagel, sneeuw of ijzel op komst is, geeft het weerbureau direct een waarschuwing. Wanneer er bijvoorbeeld kans is op ijsafzetting op de bovenleiding, kunnen ProRail en NS extra maatregelen nemen. Door 's nachts treinen te laten rijden, zodat ijzel geen grip kan krijgen op de bovenleiding. Of door extra stroom door de bovenleiding te jagen, zodat deze warm wordt en de ijzel loslaat. Want als de bovenleiding door ijzel wordt ingekapseld, komen elektrische treinen geen meter meer vooruit.

Wissels en bruggen
De ongeveer 4600 wissels in het spoorwegnet die op afstand bediend worden vanuit de verkeersleidingsposten van ProRail zijn voorzien van wisselverwarming. Bij temperaturen lager dan 2 graden zorgt deze ervoor dat sneeuw en ijs de werking van de wissels niet hinderen. Beweegbare bruggen worden ter voorkoming van bevriezing goed in het vet gezet en regelmatig geïnspecteerd.

Stations
Ook op stations wordt de winter zoveel mogelijk bestreden. Als er gladheid wordt verwacht, laat NS op perrons, trappen, hellingbanen en bij de toegangen zout strooien. Bij sneeuwval worden de stations begaanbaar gemaakt met sneeuwvrije paden.

Treinen
Om te zorgen dat de treinen zo min mogelijk last hebben van vorst en sneeuw, is er een lijst van maatregelen die machinisten en storingsmonteurs moeten nemen bij winterse omstandigheden. Eén daarvan is om de treinen 's nachts voor te verwarmen. Dat is wel zo comfortabel voor de treinreizigers èn het personeel.

Ondanks alle inspanningen van NS en ProRail is nooit helemaal uit te sluiten dat het treinverkeer op het drukke Nederlandse spoorwegnet last krijgt van het winterweer.
Want net als in het overige verkeer kan niet altijd alle hinder tijdig en afdoende worden bestreden. Maar we laten ons zeker niet onvoorbereid verrassen. In het belang van de ruim 1 miljoen treinreizigers per dag.


---

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit scheppen en schone treinen en stations realiseren. NS verzorgt dagelijks het vervoer van meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 380 stations. Bij het bedrijf werken ruim 24.000 mensen.

Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Sinds 1995 is het beheer van de rails, seinen, bovenleiding, etc. door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toegewezen aan ProRail (voorheen Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding).

Voor meer informatie kunt u terecht bij NS Persvoorlichting 030-2357070 Voor vragen over de maatregelen die genomen worden door ProRail -- namens de overheid verantwordelijk voor het beheer van het spoorwegnet -- kunt u bellen met Eric Drent op 030-2355082

Deel: ' NS voorbereid op winterweer '
Lees ook