NU'91


NUfo is een nieuwsbrief voor actieve leden van NU'91, beroepsorganisatie van de verpleging

NU'91 lid van een vakcentrale

NU'91 is lid geworden van de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV). De UOV is een door De Unie en het VOV (Verbond van Onafhankelijke Vakorganisaties) opgerichte tussenkoepel die 23 bonden organiseert. Deze tussenkoepel behartigt de belangen van zo'n 143.000 leden. Het was de bedoeling dit feit bekendgemaakt werd op de nieuwjaarsreceptie van de UOV, vandaar dat NU’91-leden ook pas nu hiervan op de hoogte gesteld worden. De reden van de aansluiting zal in de komende Verpleging NU staan. Het woord 'onafhankelijk' is voor NU'91, maar zonder twijfel voor alle aangesloten categoriale verenigingen, essentieel. NU'91 bepaalt zelf haar beleid en laat zich niets voorschrijven door anderen. Omdat de UOV onder de MHP valt, de centrale voor middelbaar en hoger personeel, is NU'91 daarmee automatisch ook lid van de MHP. De MHP was verheugd over de ledenaanwas en maakte dat kenbaar in de Volkskrant van 7 januari 1999. Verontrustend voor veel leden van NU'91 waren echter de beweringen van de heer Verhoeven, voorzitter van de MHP, dat 3 % CAO-loonstijging in 1999 volstaat.
NU'91 is het niet eens met deze en andere uitlatingen en heeft dat aan het bestuur van de MHP kenbaar gemaakt.

Zoekwoorden:

Deel: ' NU'91 lid van vakcentrale UOV '
Lees ook