NU'91


PERSBERICHT

NU'91 zet in op behoud collega's

17 maart 1999

NU'91 heeft haar eisenpakket samengesteld voor de CAO-Ziekenhuizen 1999-2000. Een goede CAO:


- verbetert arbeidsvoorwaarden: NU’91 wil beter personeelsbeleid;

- regelt opvang na trauma’s: NU’91 wil protocollen voor traumazorg;

- regelt deskundigheidsbevordering: NU’91 wil 5 studiedagen per professional;

- vermindert loonachterstand: NU’91 wil 4% salarisverbetering;
- biedt meer carrièreperspectief: NU’91 wil meer uitloop in salarisschalen;

- trekt meer leerlingen aan: NU’91 wil 8% verhoging van leerlingensalarissen.

Toelichting:

Verbetering arbeidsvoorwaarden
NU'91 wil het personeelsbeleid in instellingen verbeteren. De vicieuze cirkel waarbij hoge werkdruk leidt tot een hoog ziekteverzuim en vice versa moet doorbroken worden. NU'91 vindt dat het hoge ziekteverzuim bij de bron (bijvoorbeeld het slechte personeelsbeleid) moet worden aangepakt en niet bij haar symptomen (bijvoorbeeld het terugbrengen van doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid). Doorgaan op de huidige wijze leidt tot stress en motivatieverlies van het verplegend personeel.

NU'91 pleit ook voor de ontwikkeling van een regeling voor opvang van personeel bij schokkende en aangrijpende gebeurtenissen (traumaopvang) binnen de instellingen. Personeel dat goed opgevangen wordt, wordt langer behouden voor het vak.

Verbetering carrièreperspectief
NU'91 wil meer carrièreperspectief voor met name de basisberoepsbeoefenaren in de verpleging. Veel verplegenden zitten al in gemiddeld tien jaar aan de top van hun

salaris. Om hun carrièreperspectief aantrekkelijker te maken, wil NU'91 de uitloop in de huidige loonschalen vergroten door het toekennen van meerdere periodieken. Hiermee wordt voorkomen dat men te snel het plafond van zijn salarisschaal bereikt.

Meer tijd voor bijscholing vergroot eveneens de deskundigheid en het carrièreperspectief van de beroepsbeoefenaar.

4% salarisverbetering
NU'91 wil dat de salarisachterstand van de verpleging ingelopen wordt. De salarissen van verpleegkundigen en verplegenden lopen achter op de salarissen in andere sectoren. Daarnaast wordt hun inkomen nog steeds negatief beïnvloed door afschaffing van een deel van de onregelmatigheidstoeslag.

Verbetering salaris leerlingen met 8%
Door het aanvangssalaris van leerlingen te verhogen, wordt bevorderd dat meer schoolverlaters voor een baan in de zorg kiezen. Tevens wil NU'91 een stagevergoeding voor hen die de leren/stagevariant volgen.

Overige voorstellen

- verbetering en vereenvoudiging toeslagen onregelmatige dienst;
- verbetering faciliteiten ondernemingsraad;
- afschaffen van discriminerende deeltijdbepalingen;
- uitbreiding spaarverlofregeling voor werknemers;
- afschaffen gebroken diensten; op verzoek moeten werknemers zeven nachten achter
elkaar kunnen werken.

Traject
Op 1 april wisselen de sociale partners de voorstellen voor wijziging van de CAO uit. NU'91 verwacht dat de uitkomst van de onderhandelingen met de ziekenhuizen in grote mate bepalend zal zijn voor de inzet en uitkomsten in de andere CAO's. NU'91 zal trachten te voorkomen dat er, met name op het gebied van de primaire arbeidsvoorwaarden, grote verschillen zullen optreden. NU'91 pleit nog steeds voor een branche- en bedrijfstak-CAO voor de zorg, zoals in eerder stadium met de voormalige NZf-partners is overeengekomen.

Deel: ' NU'91 zet in op behoud collega's '
Lees ook