Provincie Noord-Holland


Persbericht, 14 augustus 2001

Wijziging Deelverordening restauratie en onderhoud provinciale monumenten: nu ook subsidie voor "kanjers"
Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Holland hebben besloten om aan Provinciale Staten (PS) een wijziging van de Deelverordening restauratie en onderhoud monumenten Noord-Holland 2001 voor te stellen.

Bij het Voorjaarsbericht 2001 is ( 1.000.000,- toegevoegd aan het Mr. F.J. Kranenburg Monumentenfonds voor de subsidiëring van restauraties van de zogenaamde "kanjers" (provinciale monumenten waarvan de subsidie minimaal ( 200.000,- en maximaal f 500.000,- bedraagt) onder de provinciale monumenten. Hoewel er nu een budget beschikbaar gesteld is voor de uitvoering van de "kanjerregeling" voorziet de genoemde deelverordening nog niet in deze mogelijkheid, vandaar dat GS hebben besloten tot een wijziging van de deelverordening.

De wijziging van de verordening zal op 17 september 2001 aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Informatie: Astrid Bexkens, ZWC, (023) 514 35 93. Print persbericht

Deel: ' Nu ook subsidie voor grote monumenten in Noord-Holland '
Lees ook