Gemeente Tilburg


02-02-2000

Kijk op de toekomst van uw wijk!

Nu ook wijkontwikkelingsplan voor Oud-Noord

Na Tilburg Noord, West en Trouwlaan/Uitvindersbuurt gaat de gemeente een wijkontwikkelingsplan maken voor Oud-Noord. Onder Oud-Noord wordt het gebied verstaan boven de spoorlijn en tussen de Ringbaan West en het kanaal. Hoewel in dit gedeelte van Tilburg in de afgelopen jaren door de gemeente en andere partijen veel energie en geld is gestopt, blijven er problemen op het gebied van veiligheid en samenleven bestaan. Ook de toekomst van sommige woningcomplexen geeft aanleiding tot gesprek. Binnen twee jaar wil de gemeente samen met betrokken partijen komen tot een plan met een toekomstvisie voor Oud-Noord en de maatregelen die daarvoor nodig zijn.

Deelanalyse Bouwmeesterbuurt
De jaren 2000 en 2001 wil de gemeente gebruiken voor het maken van het wijkontwikkelingsplan. Dat gebeurt in drie fasen: analyse, visie en maatregelen.
De analysefase gebeurt grotendeels op basis van bestaande gegevens en richt zich in eerste instantie op het gehele gebied. Omdat de beschikbaarheid van gegevens niet voor ieder gebied gelijk zijn, is besloten van sommige buurten een deelanalyse te maken. Dit gebeurt in ieder geval voor de Bouwmeesterbuurt. Samen met de woningcorporaties TBV en WMB, basisschool De Vijf Hoeven en de wijkorganisatie wil de gemeente zich buigen over de vraag of deze van oudsher rustige buurt wellicht achteruitgaat. Natuurlijk zal dit onderzoek plaatsvinden in nauw overleg met de bewonerscommissies in dit gebied.

Leuk
De gemeente Tilburg wil graag dat het proces van het wijkontwikkelingsplan niet alleen duidelijkheid schept, maar vooral ook leuk is. Daarom zullen in het kader van het plan verschillende activiteiten worden georganiseerd die mensen iets leert over zowel de geschiedenis als de (mogelijke) toekomst van het gebied 'Oud-Noord'.

Deel: ' Nu ook wijkontwikkelingsplan voor Tilburg Oud-Noord '
Lees ook