Afzender: c.stam@onderneemsoftware.nl

Contactpersoon: C. Stam

Nu praktisch Boekhouden voor elke ondernemer met Amer

Datum: 12 april 2000

Intelligente software maakt boekhouden voor elke ondernemer mogelijk.

Veel kleine ondernemers gebruiken voor hun boekhouding nog steeds een schoenendoos. Daarin verdwijnen de bonnetjes, de facturen, de bankafschriften etc.etc. Eens in de zoveel tijd gaat deze doos naar de boekhouder, die moet proberen om ordening in de chaos aan te brengen. Dat kost veel tijd en dus veel geld. Vaak duizenden guldens per jaar.

Met AMER*-onderneemsoftware wordt de schoenendoos overbodig en de boekhouder een gelukkig mens. Immers met AMER kan de ondernemer nu zelf heel praktisch zijn administratie doen en krijgt de boekhouder de nodige gegevens op maat aangeleverd. Onderneemsoftware uit Sliedrecht zorgt ervoor, dat niet de boekhouder het werk hoeft te doen, maar de computer. Met het softwarepakket AMER* (Automatische Mutatieverwerking en Rapportage) wordt het zelf voeren van de boekhouding nu ook mogelijk voor een groep, die de laatste jaren sterk gegroeid is: de zelfstandigen zonder personeel (zzp- ers). Deze kleine ondernemer heeft het vaak al zo druk met het runnen van zijn bedrijf, dat hij in feite geen tijd meer overhoudt voor de administratie. Na een intensieve ontwikkelings- en testperiode introduceert Onderneemsoftware daarom nu een boekhoudpakket voor kleinere ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaars, freelancers en zelfstandigen. Bij AMER hoef je geen verstand te hebben van boekhouden, want de benodigde kennis zit in de software zelf besloten. Het grote voordeel hiervan is, dat belangrijke gegevens voor de administratie meteen verwerkt kunnen worden, zodra zij in de dagelijkse praktijk voor handen zijn. AMER maakt dan automatisch een volledige balans en resultatenrekening op en ook een aantal van de daarbij behorende specificaties. Open posten worden opgeschoond, afschrijvingen bijgewerkt, kortom al die lijstjes, die de ondernemer nu op papier bijhoudt, zijn in AMER opgenomen.

Voor tienduizenden ondernemers, in vooral kleine bedrijven, die nu nog hun boekhouding geheel of gedeeltelijk uitbesteden, ontstaat hierdoor een geheel nieuwe situatie. Zij kunnen enerzijds voortdurend beschikken over belangrijke informatie voor hun onderne ming. Aan de andere kant zijn ze aanmerkelijk minder afhankelijk van hun boekhouder.

AMER is onderworpen aan een uitvoerig testprogramma door ervaren ondernemers en financiële deskundigen. Hun enthousiasme was zo groot, dat Onderneemsoftware het pakket nu op de markt brengt, voor middelgrote en kleine ondernemingen. Tegelijkertijd wordt een netwerk opgebouwd van accountants en boekhoudkantoren, die met AMER hun toegevoegde waarde willen vergroten. AMER wordt op de markt gebracht voor Fl. 495,00 per jaar. De introductieversie die volledig geschikt is voor het boekhouden tot eind 2000 wordt geleverd voor Fl. 295,00. In de versie voor 2001 wordt ook de koppeling met telebankieren operationeel. Tegelijk met de introductie van AMER is ook een website geopend: Website: www.onderneemsoftware.nl


* AMER is een geregistreerd handelsmerk.

Onderneemsoftware

Prisma 100

3364 DJ

Sliedrecht

Telefoon: 0184-435422

Deel: ' Nu praktisch Boekhouden voor elke ondernemer met Amer '
Lees ook