Nuffic

Activiteitenkalender Nuffic 1999:

Midden- en Oost-Europadag

Introductie

Dit jaar zal de Midden- en Oost-Europadag plaatsvinden op 14 december a.s. bij de Gertrudiskapel te Utrecht. De Midden- en Oost-Europadag heeft dit jaar twee thema's: in het ochtendgedeelte zal het programma Tempus worden behandeld en de middag is gewijd aan de hulp aan de academische wereld in de Balkan.

Tempus
Hoewel vorig jaar november de Midden- en Oost-Europadag geheel gewijd was aan het Tempus-programma, zal het programma van dit jaar hier zeker geen herhaling van zijn. Het programma is ondertussen een nieuwe fase ingegaan (Tempus III 2000-2006), wat gepaard ging met ingrijpende veranderingen. De belangrijkste verandering is de overgang van alle preaccessielanden (de landen die zich opmaken om lid te worden van de Europese Unie) naar programma's als Socrates en Leonardo. Hiermee heeft het `zwaartepunt' van het programma zich naar het oosten verplaats, en daarom zal er speciaal aandacht worden geschonken aan Tempus in de meer oostelijk gelegen gebieden. Nederlanders die al in zulke gebieden actief zijn, zullen vertellen over hun ervaringen en vragen beantwoorden. Naast regionale verschuiving is er ook sprake van verandering in projecttype; hierover zal uitleg worden gegeven door iemand van de European Training Foundation. Deze persoon zal ook praktische vragen van aanvragers beantwoorden.

Hulp aan de academische wereld in de Balkan Het recente oorlogsgeweld op de Balkan heeft veel landen in de regio direct of indirect grote schade toegebracht. De Europese Unie en de West-Europese landen afzonderlijk hebben beloofd genereus hulp te leveren aan het herstel van de schade en de normalisatie van het maatschappelijk leven. In het middaggedeelte van onze dag proberen we in kaart te brengen welke initiatieven er ontplooid zijn of gaan worden, en op welke wijze Nederlandse HO-instellingen een bijdrage zouden kunnen leveren aan de wederopbouw van het academische leven op de Balkan. De nadruk zal liggen op Bosnië & Hercegovina en Kosovo.

Het programma voor de Midden- en Oost-Europadag is een concept-programma. Het is mogelijk om alleen aan het ochtend- of middaggedeelte deel te nemen. Dit kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier. De voertaal 's-ochtends is nederlands en 's-middags engels.

Deelname
De deelnamekosten voor de gehele dag bedragen fl. 125,-- inclusief lunch. Wilt u alleen aan het ochtend- of middagprogramma deelnemen, dan betaalt u fl. 50,--. Wij gaan er dan van uit dat u niet meeluncht. Wilt u wel meelunchen, dan wordt fl. 25,-- extra in rekening gebracht.

Indien u deze dag wilt bijwonen, verzoek ik u vriendelijk het aanmeldingsformulier in te vullen en zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk 15 november) te retourneren aan Nuffic, t.a.v. mevrouw K. Lastdrager. Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur met acceptgiro. U kunt zich kosteloos afmelden tot 3 december. Na die datum worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Voor de goede orde maak ik u erop attent dat het aantal plaatsen beperkt is.

Graag begroeten wij u op 14 december in Utrecht.

| laatste wijziging: november 1999 |

Deel: ' Nuffic Midden- en Oost-Europadag '
Lees ook