NU'91


NUfo 2

NUfo is een nieuwsbrief voor actieve leden van NU’91, beroepsorganisatie van de verpleging.


* AVV thuiszorg

* Stand van zaken ontwikkeling Verpleegkundig beroepsprofiel
* CAO-Ziekenhuizen

* Ledeninformatiebijeenkomsten CAO-Thuiszorg en voormalig Ziekenhuiswezen

* Magie en Verpleging

* Nieuwe medewerkers

AVV thuiszorg
Op 8 januari jongstleden heeft de minister van Sociale Zaken het besluit genomen de CAO-Thuiszorg algemeen verbindend te verklaren. Dit betekent dat alle thuiszorgorganisaties verplicht zijn de CAO 1998-1999 te volgen. Dit geldt ook voor de particuliere thuiszorgorganisaties, bijvoorbeeld die organisaties die zich bij BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland) hebben aangesloten. Het feit dat deze organisatie heeft afgezien van het tekenen van de huidige CAO en daar vervolgens bezwaar tegen heeft aangetekend, doet daar niets aan af.

Wanneer thuiszorgorganisaties de huidige CAO niet naleven lopen zij een grote kans door de Kantonrechter te worden terechtgewezen, waarbij zij gedwongen zullen worden zowel de CAO na te leven, als een boete te betalen. Pepijn ten Kate
_________________________________________________________________

Stand van zaken ontwikkeling Verpleegkundig beroepsprofiel De ontwikkeling van het verpleegkundig beroepsprofiel heeft meer tijd nodig dan gepland. De reden hiervoor is dat het moeilijk is om de competenties die behoren bij de mbo- en hbo-verpleegkundige duidelijk te omschrijven. NU'91 hecht er veel waarde aan dat elke beginnende verpleegkundige zich herkent in het profiel. Daarnaast vindt NU'91 dat het profiel lang mee moet kunnen gaan en dus millenniumbestendig is. We hopen net na de zomervakantie het nieuwe profiel te kunnen presenteren met een daverend congres. Anja Cremers _________________________________________________________________

CAO-Ziekenhuizen
De eerste bijeenkomst over de totstandkoming van de nieuwe CAO-Ziekenhuizen heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 januari. Besproken werden de organisatorische, procedurele en logistieke aspecten en de planning. In de eerste week van maart maakt de NVZ haar voorstellen bekend. NU’91 en de vakbonden doen dit op 1 april. Op 15 april zullen de partijen hun voorstellen toelichten. 28 en 29 april zijn de eerste onderhandelingsdagen. Verder wordt onderhandeld op 29 april en op 10 en 12 mei. Als reservedata zijn gepland 31 mei, 1 en 2 juni.

De onderhandelingen vinden plaats op een locatie in de provincie die ‘minder goed bereikbaar is voor de pers’ (en actievoerders?). De NVZ zal de CAO-Ziekenhuiswezen de CAO-Sociale Begeleiding formeel opzeggen.

Adriaan Wirtz, sinds jaar en dag onderhandelaar voor de ABVAKABO, heeft een nieuwe baan geaccepteerd als organisatiedeskundige bij MEDE. Zijn opvolger is op 2 februari bekend. Menno Dekker _________________________________________________________________

Ledeninformatiebijeenkomsten CAO-Thuiszorg en voormalig Ziekenhuiswezen
In februari en maart zullen de ledeninformatiebijeenkomsten gehouden worden tijdens welke de definitieve inzet van NU'91 in de CAO's-Thuiszorg en voormalig Ziekenhuiswezen gepresenteerd worden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt van de leden instemming gevraagd met deze pakketten. Tevens is er nog de gelegenheid om eventueel nieuwe voorstellen te doen. De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur met de behandeling van de voormalige CAO-Ziekenhuiswezen. Van 20.30 tot 22.00 uur wordt de CAO-Thuiszorg behandeld.

Speerpunten voor NU'91 zijn: marktconforme loonsverbetering + inhalen van een deel van de achterstand; verbetering toeslag onregelmatige dienst; invoering FWG 3.0; werklastbeheersing; verbetering positie leerlingen.

Bijeenkomsten:

• Dinsdag 9 feb. 19.00 - 22.00 uur, Diaconessen Ziekenhuis, Eindhoven

• Dinsdag 16 feb. 19.00 - 22.00 uur, PC Joris, Delft

• Woensdag 17 feb. 19.00 - 22.00 uur, districtsbureau Assen

• Dinsdag 23 feb. 19.00 - 22.00 uur, café De Post, Goes

• Woensdag 24 feb. 19.00 - 22.00 uur, Deventerzkh loc. Geertruiden auditorium

• Donderdag 25 feb. 19.00 - 22.00 uur Verpleeghuis Slotervaart, Amsterdam

• Maandag 1 mrt 19.00 - 22.00 uur, Academisch Ziekenhuis Maastricht
_________________________________________________________________

Magie en Verpleging
NU’91, de beroepsorganisatie van de verpleging, organiseert op dinsdag 16 maart 1999 het symposium ‘Magie en Verpleging’, onderdeel van de internationale tentoonstelling voor de gezondheidszorg Medica ’99. Rituelen zoals het opschudden van een kussen of het drinken van een beker warme melk voor het slapengaan, kunnen een magisch effect hebben. Steeds vaker blijken ontspanningsoefeningen of hoofdmassages eenzelfde uitwerking te hebben als slaappillen of pijnstillers, terwijl er jaarlijks 7 miljard gulden aan medicijnen wordt uitgegeven en 700 miljoen gulden aan medicijnonderzoek. Nu zowel patiënten als verpleegkundigen en verplegenden steeds meer belangstelling tonen voor alternatieve geneeswijzen, is het hoog tijd dat we ons oriënteren op de mogelijkheden van aanvullende therapieën. Dat we zonder te zweven ons verdiepen in mogelijke alternatieven binnen de reguliere gezondheidszorg.

Sprekers zijn o.a. drs. Astrid Noorden, verpleegkundige, deed als verplegingswetenschapper onderzoek naar alternatieven en studeerde natuurgeneeswijzen; Ronald Jan Heijn, directeur Oibibio; Marian van Hooft, verpleegkundige, verpleegkundig docent en docent Therapeutic Touch en Jomanda.

Datum: 16 maart 1999, plaats: congreszaal Irene, Jaarbeurs Utrecht, tijd: 13.30 tot 17.15 uur. Informatie: NU’91, tel. 030-2964144, fax 030-2963904. Toegangsprijs: Inschrijving vóór 6 maart 1999: leden f 50,-,niet-leden f 75,-. Inschrijving na 6 maart 1999: leden f 55,- niet-leden f 80,- . Bel NU'91 voor een aanmeldingsformulier, tel. 030-2964144.
_________________________________________________________________

Nieuwe medewerkers

Op de districtsbureaus zijn de volgende nieuwe medewerkers werkzaam:

Noord: José Westra, mesomedewerker

Oost: Gorrit Smit, junior districtsbeleidsmedewerker, Bart ten Have, mesomedewerker

Zuid: Peer Meesters, mesomedewerker/junior districtsbeleidsmedewerker

West: Mario Baltes, districtsbeleidsmedewerker (per 1/2/99).

Op het landelijk bureau werken sinds kort ook:

Carel van den Bergh, jurist op het serviceloket, ter vervanging van Pepijn ten Kate die zich per 1/1/99 bezighoudt met macro-arbeidsvoorwaarden, en Ernst Buitendijk via de firma Admisec op de financiële administratie

Deel: ' NUfo nieuwsbrief NU '91 - 6892 '
Lees ook