NU'91


NUfo 3 11 februari 1999

NUfo is een nieuwsbrief voor actieve leden van NU'91, beroepsorganisatie van de verpleging


* Uitkeringsgerechtigden gezocht

* Gezocht: verpleegkundige voor begeleidingscommissie richtlijnenonderzoek

* ICN viert haar eeuwfeest

* Viering van de dag van de verpleging krijgt een internationaal tintje

* Gezocht: een telefoniste voor het landelijk bureau

Uitkeringsgerechtigden gezocht
De Organisatiewet Sociale Verzekeringen (OSV ’97) verplicht de uitvoeringsinstellingen tot het instellen van een vorm van cliëntenparticipatie. Cadans, de uitvoerder vaan de sociale verzekeringswetten voor o.a. de gezondheidszorg, heeft in nauw overleg met de Sectorraad Zorg en Welzijn besloten tot het inrichten van acht regionale Candans-brede cliëntenpanels voor uitkeringsgerechtigden. Het doel van het cliëntenpanel is om meningen, wensen en verwachtingen van de uitkeringsgerechtigden te peilen en te inventariseren over de dienstverlening van Cadans, dus zowel over de producten/diensten als over de
klantgerichtheid/service van Cadans. Eén cliëntenpanel bestaat uit 12 uitkeringsgerechtigden, waarvan 6 afkomstig uit de sector Zorg en Welzijn. De werknemersorganisaties in het bestuur van de Sectorraad hebben de verdeling afgesproken. NU’91 kan voor ieder panel één uitkeringsgerechtigde voordragen en is dus op zoek naar in totaal acht leden die in het kader van de ZW, WAO of WW een uitkering ontvangen en interesse hebben om zitting te nemen in één van de cliëntenpanels. De acht regio’s zijn als volgt verdeeld: de drie noordelijke provincies, Flevoland en Overijssel, Gelderland, Limburg/Eindhoven, Brabant/Zeeland vanaf Den Bosch, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland. Voor meer informatie c.q. aanmeldingen kunt u contact opnemen met NU’91, dhr. G. van der Heijde, tel. 0165-317466 na 18.00 uur.

Gezocht: verpleegkundige voor begeleidingscommissie richtlijnenonderzoek
Het NIVEL voert in opdracht van het LCVV een onderzoek uit naar richtlijnen, standaarden en protocollen in de verpleging en verzorging. Het betreft een inventarisatie op landelijk, instellings- en afdelingsniveau. De resultaten van deze inventarisatie zullen door het LCVV worden gebruikt voor het verder ontwikkelen en legitimeren van algemene richtlijnen voor de verpleging en verzorging.

Ter advisering en ondersteuning van de onderzoekers is een begeleidingscommissie ingesteld, waarin NU’91 participeert. NU’91 zoekt een geschikte kandidaat voor deelname aan deze begeleidingscommissie. Gezocht wordt een verpleegkundige die als staf-, beleidsmedewerker of als kwaliteitsfunctionaris veel te maken geeft met richtlijnen, standaarden en protocollen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nellie Berkers, beleidsmedewerker NU’91, tel. 030-2964144. Nellie Berkers

ICN viert haar eeuwfeest
De International Council of Nurses (ICN) viert in juni 1999 haar eeuwfeest met een congres. Bij de ICN zijn 118 nationale beroepsorganisaties uit alle delen van de wereld aangesloten. De Nederlandse verpleegkunde wordt vertegenwoordigd door NU'91. Naar verwachting zullen duizenden collega's naar het congres komen om ervaringen uit te wisselen, te debatteren, lezingen te beluisteren en ideeën opdoen. Via diverse kanalen heeft u hier waarschijnlijk informatie over ontvangen.

Het LCVV en NU'91 willen dit congres een oranje tintje geven. Om dit doel te bereiken zijn in eerste instantie (persoonlijke) oproepen gedaan aan verpleegkundigen om in de vorm van een lezing of posterpresentatie een actieve bijdrage te leveren aan dit congres. Aan deze oproep is zeer goed gehoor gegeven. Liefst 57 abstracts zijn uit Nederland aangeboden aan de ICN. Dit is werkelijk een uniek aantal. Voor het vorige ICN-congres waren dat er slechts 10. In totaal heeft de ICN meer dan 2000 abstracts ontvangen. De ervaring leert ons dat ongeveer 50 % van de abstracts geaccepteerd wordt. Hoeveel Nederlandse abstracts daarbij horen is nu nog niet te zeggen. De ICN zal begin februari beslissen welke abstracts geaccepteerd worden.

Nu de kans bestaat dat het spreekgestoelte een oranje tint zal krijgen, willen het LCVV en NU'91 graag dat er ook veel Nederlandse congresgangers deelnemen. Het doel is de 100-ste verjaardag van de ICN met minimaal 100 Nederlandse Verpleegkundigen in Londen te vieren. Daartoe doen we een beroep op u. U mag dit feest uiteraard niet missen.

LET OP! Vroege inschrijvers voor het congres (voor 31-3-98) besparen 100 Engelse Ponden. Studenten kunnen voor £ 100 het gehele congres bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ted Kraakman, tel. 030-2964144. Kent u mensen die misschien ook mee willen, dan kunt u uiteraard de informatie verspreiden. Om de voorbereiding van de diverse bijeenkomsten voorafgaande aan het congres en het verloop van het congres te vergemakkelijken dient u uw registratie voor het congres via NU'91 te laten lopen. Ted Kraakman

Viering van de dag van de verpleging krijgt een internationaal tintje
In samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en het LCVV heeft NU'91 besloten om in het kader van de 12 meiviering een symposium te organiseren die geheel in het teken van de verjaardag van de ICN en het ICN-congres staat. Door deze invulling sluiten we geheel aan bij het thema van de ICN. Deze luidt: ‘Celebrating the past - claiming the future'. Het symposium zal ingaan op het verleden en de toekomst van de ICN. Daarnaast hebben verpleegkundigen die een abstract voor het ICN-congres in Londen indienden, de mogelijkheid om een voordracht te verzorgen.

Omdat zeer veel instellingen op de dag van de verpleging zelf iets organiseren, is besloten uit te wijken naar een andere datum. Het symposium wordt dan ook op zaterdag 8 mei gehouden in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen. Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk meer informatie te geven over bijvoorbeeld het programma en de entreeprijs. De inschrijving voor het symposium is dan ook nog niet geopend. Hierover wordt zo spoedig mogelijk bekendheid gegeven via onder andere de NUfo. Voor meer informatie over de viering van de dag van de verpleging, kunt u contact opnemen met Ted Kraakman, tel. 030-2964144.
Ted Kraakman

Gezocht: een telefoniste voor het landelijk bureau van NU’91 in Utrecht die onze receptioniste bij ziekte of vakantie kan vervangen. Wij zoeken iemand die flexibel is en in (of dichtbij) Utrecht woont. Enige ervaring op dit gebied zou mooi zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Visser, tel. 030-2964144.

Deel: ' NUfo nieuwsbrief NU'91 - 6934 '
Lees ook