LIBERTEL

Bijgaand persbericht over Nummerportabiliteit is namens de gezamenlijke operators en service providers verstuurd.

NUMMERPORTABILITEIT MOGELIJK VANAF 1 APRIL 1999

1 april 1999 - De operators A2000, Ben, Dutchtone, Enertel, Libertel, KPN Telecom en Telfort en de Service Providers ANWB Travelcom, Cellway c/o debitel, debitel, Intercity Mobile Communications, Phones 4u, Talkline en UniqueAir bieden per 1 april 1999 de mogelijkheid het telefoonnummer te behouden bij het overstappen naar een andere telecomaanbieder. Dit geldt zowel voor het overstappen tussen aanbieders op het vaste net als tussen aanbieders op het mobiele GSM-net. In samenwerking met de genoemde mobiele Service Providers en andere operators hebben A2000, Enertel, Libertel, KPN Telecom en Telfort - en in een later stadium Ben en Dutchtone - de afgelopen twee jaar de invoering van nummerportabiliteit intensief met elkaar voorbereid. Zowel technisch, administratief als in de wijze van aanbieden aan de klant zijn eenduidige afspraken met elkaar gemaakt. Hierdoor kan nummerportabiliteit op klantvriendelijke en veilige manier door de genoemde partijen worden gerealiseerd.

Gemeenschappelijke infrastructuur
Om nummerportabiliteit snel en betrouwbaar te kunnen bieden hebben de genoemde partijen besloten tot elektronische uitwisseling van nummerportabiliteitsverzoeken en van nummergegevens. Hiervoor is door CMG een compleet geautomatiseerd systeem gebouwd, bestaande uit een gezamenlijk netwerk en een database, waarin geregistreerd wordt welk nummer bij welke operator hoort. Daarnaast heeft elke operator zijn eigen database ten behoeve van het direct routeren van de gesprekken. Nederland is het eerste land in Europa waarin een dergelijk systeem is gebouwd. Het systeem is in hoog tempo en volgens de planning van de operators opgeleverd.

Gemak van de klant voorop
Een klant die wil overstappen van telecomaanbieder hoeft zich slechts te melden bij de nieuwe aanbieder van zijn keuze. De klant machtigt deze aanbieder om de overstap geheel voor hem te begeleiden. De nieuwe aanbieder neemt vervolgens contact op met de huidige aanbieder om alle technische en administratieve zaken af te stemmen en de overstap te realiseren. Bij het overstappen moeten klanten uiteraard wel rekening houden met de normale opzegtermijn en contractduur van abonnementen.

Nummerportabiliteit is tot stand gekomen via het samenwerkingsverband van de Nummerportabiliteit MoU. Dit bestaat uit een aantal operators die een goede en werkbare oplossing voor nummerportabiliteit mogelijk hebben gemaakt in Nederland. De deelnemende operators zijn: A2000, Ben, Dutchtone, Enertel, KPN Telecom, Libertel en Telfort.

Deel: ' Nummerportabiliteit mogelijk vanaf 1 april 1999 '
Lees ook