NUON


Persbericht 01/4 - NUON gaat Israëlische watermarkt op

Arnhem, 1 april 1999

NUON heeft 27% van de aandelen van het Israëlische bedrijf Rotem gekocht voor bijna vijf miljoen gulden. Rotem en NUON gaan hun kennis bundelen om water te zuiveren of te ontzilten zodat aan de waterschaarste in Israël een einde kan worden gemaakt. NUON heeft de mogelijkheid haar positie in Rotem de komende tijd flink uit te breiden.

Rotem heeft ruim 60 medewerkers en een omzet van tegen de 25 miljoen gulden. Het bedrijf heeft vestigingen in Tel Aviv, Jerusalem en Haïfa.

Op de Israëlische markt kan NUON zijn expertise op het gebied van waterzuivering en distributie inzetten. Rotem levert onder andere kennis voor ontzilting van zout water. Samen kunnen de bedrijven een oplossing bieden voor het enorme gebrek aan bruikbaar water in het Midden-Oosten. Water is zo schaars dat het zelfs vitaal onderdeel is geworden van het vredesakkoorden met de buurlanden van Israël. De Verenigde Naties wezen eerder deze maand op oorlogsgevaar door gebrek aan water.

Dat gebrek aan water wordt alleen maar erger door de verwachting dat de Israëlische bevolking de komende vijf jaar zal groeien van bijna zes naar bijna acht miljoen mensen; 80% van hen zal in drie stedelijke gebieden wonen. Daar komt bij dat de landbouwsector in Israël hard groeit en nu al 70% van het beschikbare water opslokt, ook omdat het er weinig regent. Die sector onttrekt veel brak water aan de grond. Door de activiteiten van Rotem wordt dit probleem verminderd omdat het bedrijf gezuiverd industriewater aan de landbouwsector kan gaan leveren.

Alles bij elkaar leidt de waterschaarste in Israël tot een geschat tekort van drie tot vier miljard kubieke meter per jaar. Op dit moment is er behoefte aan 1.8 miljard kubieke meter water per jaar voor landbouw (70%), inwoners (24%) en industrie (6%).

Rotem zit, naast voornamelijk water, ook in energie en is eigenaar van 3 warmtekrachtcentrales (WKKs). Op dit gebied wil het bedrijf sterk groeien en daarvoor is NUON natuurlijk een interessante partner -eigenaar van 250 WKKs- met al zijn Nederlandse kennis en ervaring. De WKKs van Rotem leveren elektriciteit en stoom aan grote industrieën in het land, zoals bijvoorbeeld Haïfa Chemicals.

NUON is blij met deze overeenkomst in Israël omdat de expertise van het bedrijf op watergebied geëxporteerd en verbreed kan worden. Bovendien zijn er in het land legio andere mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie. NUON verwacht met allerlei activiteiten te kunnen uitwaaieren over het Midden-Oosten; Israël is hierbij een mooi begin.

Deel: ' NUON gaat Israëlische watermarkt op '
Lees ook