Nuon

PERSBERICHT

Eigen productiecapaciteit versterkt marktpositie
Nuon koopt elektriciteitscentrales van Reliant
Hoofdpunten:
· Nuon koopt 100% van aandelen van Reliant Energy Europe BV · Nuon vergroot eigen productievermogen met circa 3.500 megawatt · Nuon verbetert uitgangspositie voor inkoop stroom op lange termijn · Versterking concurrentiepositie op Noordwest-Europese energiemarkt · Transactie heeft waarde van ¬ 985 miljoen · Volledige financiering uit ter beschikking staande faciliteiten Amsterdam, 19 februari 2003 - Energieonderneming n.v. Nuon en de Amerikaanse elektriciteitsproducent Reliant Resources Inc. (NYSE: RRI) hebben vandaag een principe-overeenkomst getekend voor de voorgenomen, volledige overname door Nuon van Reliant Energy Europe B.V., de 100% houdstermaatschappij van Reliant Energy Power Generation Benelux B.V. (REPGB); in Nederland bekend als UNA. Hiermee verwerft Nuon circa 3.500 megawatt (MW) productiecapaciteit in Nederland; goed voor circa 55% van de huidige vraag naar stroom van Nuon-klanten. De voorgenomen overname heeft een waarde van ¬ 985 miljoen.

Belangrijke productiecapaciteit voor stroom komt nu weer in Nederlandse handen. Nuon levert hiermee een bijdrage aan het zeker stellen, op lange termijn, van het leveren van voldoende stroom aan haar klanten.

De voorgenomen transactie versterkt de concurrentiepositie van Nuon in met name de Benelux en Duitsland. Binnen één jaar na afronding heeft de voorgenomen overname een positief effect op de winst per aandeel Nuon.

De overeenkomst is ter goedkeuring voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten.

Commentaar Nuon-bestuursvoorzitter Ludo van Halderen In een reactie zegt Nuon-bestuursvoorzitter Ludo van Halderen: 'De voorgenomen overname past in onze strategie om als producent en distributeur van elektriciteit voldoende schaalgrootte te hebben om zelfstandig te kunnen blijven opereren op de Noordwest-Europese energiemarkt. De verwerving van Reliant Energy Europe is een aantrekkelijke manier om onze concurrentiepositie in Europa te versterken. We zijn nu nog beter in staat om onze eigen stroomproductie beter af te stemmen op de vraag van onze klanten en de marktomstandigheden.

Inclusief de centrales van Reliant Energy Europe kan Nuon nu met eigen productie voorzien in circa 60% van de vraag naar stroom van de klanten. Tevens levert deze productiecapaciteit een bijdrage aan een stabiele stroomvoorziening in ons land.'

Reliant Energy Power Generation Benelux B.V. (REPGB) REPGB heeft een totale opwekkingscapaciteit van circa 3.500 MW; 17% van het opgesteld vermogen in Nederland. Deze capaciteit is verdeeld over drie clusters: Amsterdam (1307 MW), Utrecht (1188 MW) en Velsen (990 MW).

In 2002 produceerden deze centrales samen circa 15 TWh; 18% van de totale binnenlandse productie. Hiermee was REPGB de derde producent op de Nederlandse markt. In 2002 behaalde REPGB een omzet van ¬ 2.655 miljoen en rapporteerde de onderneming een EBITDA van ¬ 209 miljoen (¬ 107 miljoen, exclusief eenmalige posten).

Bij de onderneming werken bijna 700 mensen.

Financiële details van de acquisitie
De waarde van de voorgenomen overname is bepaald op ¬ 985 miljoen. Daarnaast zal Reliant Resources Inc. ¬ 90 miljoen ontvangen, voorafgaand aan de afronding van de transactie. Tevens zal Reliant Resources Inc. een gedeelte ontvangen van eventuele opbrengsten uit de afwikkeling van NEA (B.V. Nederlands Elektriciteits Administratiekantoor). Nuon zal de transactie financieren uit ter beschikking staande faciliteiten. Naar verwachting zal de overname binnen één jaar na afronding de winst per aandeel Nuon positief beïnvloeden.

Opwekkingscapaciteit belangrijke bouwsteen Nuon-strategie Op de top van de markt verkochten Nuon en Essent in 1999 de Elektriciteits Produktie-maatschappij Oost Noord Nederland (EPON) aan de Belgische onderneming Electrabel. Nuon en Essent waren elk 50% aandeelhouder van EPON.

Sindsdien zijn de marktomstandigheden aanzienlijk gewijzigd. Als antwoord daarop kocht Nuon in 2001, in aanvulling op haar handelsactiviteiten, Demkolec in Limburg met een productievermogen van 250 MW. Tevens zal Nuon alle stroom gaan afnemen van Intergen, een centrale op de Maasvlakte met een productiecapaciteit van 800 MW, die naar verwachting in 2005 beschikbaar komt. Ook heeft Nuon ruim 150 MW opgesteld windvermogen in Nederland. In januari jl. opende Nuon Nederlands grootste windplan in de Wieringermeer met een vermogen van 52 MW.

Nuon groeistrategie gericht op Noordwest-Europa
De groeistrategie van Nuon richt zich vooral op versterking van de marktpositie van de onderneming in de Benelux en Duitsland. In België en Duitsland heeft Nuon eigen ondernemingen, die succesvol opereren in de zakelijke markten en in de handel in energie.

Voor wat betreft haar duurzame energie-opwekactiviteiten, richt Nuon zich op geheel Europa, vanwege de integratie van deze markt en het aanzienlijke groeipotentieel.

Nuon wil een toonaangevende onderneming zijn op de Noordwest-Europese markt en in zelfstandigheid over haar toekomst kunnen beslissen. De onderneming streeft naar verdere schaalvergroting in de Noordwest-Europese markten.

N.V. Nuon
Nuon is een toonaangevende onderneming in energie en water, die met haar producten en diensten 2,7 miljoen klanten bedient in Nederland en het buitenland. Nuon is in Nederland koploper in duurzame energie. De omzet in 2001 bedroeg 4,5 miljard euro. Bij Nuon werken ruim 10.000 mensen. De 132 miljoen aandelen Nuon worden gehouden door publieke aandeelhouders, waarvan de provincies Gelderland, Noord-Holland en Friesland en de gemeente Amsterdam de grootste zijn.

Reliant Resources Inc.
De Amerikaanse onderneming Reliant Resources Inc., met hoofdkantoor in Texas (Houston), is een vooraanstaande producent en distributeur van elektriciteit en aanverwante diensten in de VS. De onderneming beschikt in de Verenigde Staten over een opwekkingscapaciteit van circa 21.000 MW en in Europa over circa 3.500 MW. Met de overname, in 1999, van het toenmalige UNA kwam de onderneming naar Europa.

Deel: ' Nuon koopt elektriciteitscentrales van Reliant '
Lees ook