Gemeente Nijmegen


NUON gaat duurzame energie leveren in gehele Waalsprong

De Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong (GEM), de NUON en de gemeente Nijmegen hebben een principe akkoord bereikt over de levering van energie in de gehele Waalsprong. In dit gebied ten noorden van de Waal worden ruim 11.000 woningen gebouwd. De NUON gaat hier warmte en elektriciteit leveren. De wijze waarop dat gaat gebeuren leidt tot een hoge energieprestatie op locatie met een EPL van 9,0. Gebruik van warmte van de ARN en windenergie leiden tot een CO2 reductie van 75%. De gemeente en GEM hebben zich ingespannen voor duurzame energielevering in de Waalsprong. Duurzame ontwikkeling is een van de strategische opgaven voor de Waalsprong. Met het laatste aanbod van de NUON kunnen deze duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd worden. In de principe overeenkomst zijn ondermeer de volgende afspraken gemaakt.

Warmtelevering
Voor de levering van warm water in de Waalsprong wordt gebruik gemaakt van de restwarmte van de ARN (Afvalverbranding Regio Nijmegen) te Weurt. De NUON en de ARN hebben daarover een intentie-overeenkomst gesloten die moet leiden tot een definitief contract voor levering in
2004 of 2005. De warmte van de ARN wordt aangevuld met een hulpwarmtecentrale (HWC) in de Waalsprong.

Windenergie
Partijen zijn overeengekomen dat de NUON op het bedrijventerrein De Grift langs de A15 6 windturbines plaatst met een vermogen van in totaal 10 megawatt. De opgewekte windenergie kan volledig voorzien in de elektriciteitsbehoefte van het Waalspronggebied. Onderzocht wordt of er langs de Stadsas bij de toekomstige plassen in het midden van de Waalsprong ook één of meerdere windturbines geplaatst kunnen worden.

Groene stroom en PV-panelen
Alle bedrijven, organisaties, open wijkvoorzieningen, kantoren en winkels in de Waalsprong zullen een natuurstroomaansluiting krijgen. Voor zover mogelijk zullen op de daken van deze gebouwen PV-panelen (zonnecellen) geplaatst worden waarmee zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit. De NUON zal ook de toepassing gaan stimuleren van PV-panelen bij eigenaren en huurders van woningen. Bewoners die een langlopend natuurstroomcontract sluiten met de NUON krijgen van de NUON 2 m2 aan zonnecellen aangeboden.

Energie-efficiëntie
De NUON zegt volledige medewerking toe aan vernieuwingsprojecten welke bijdragen tot verbeterde energie-efficiëntie in de periode van de realisering van de Waalsprong. Als eerste zal onderzocht worden hoe de energieprestatie, maar ook het comfortniveau verhoogd kan worden met lage temperatuur warmteafgiftesystemen zoals vloerverwarming en/of wandverwarming.

Hoogspanningsleidingen
Met de NUON is overeenstemming bereikt over het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in de Waalsprong, wat tot een verbetering van de woonomgeving leidt.

Consumentenprijs
De consument gaat voor de levering van warmte en warm tapwater een prijs betalen die gebaseerd is op het "niet meer dan anders" principe. De bewoners betalen niet meer dan wanneer zij op gas zouden verwarmen. Daarnaast loopt er een panelonderzoek naar die prijsbepaling. Naar verwachting worden de resultaten medio 2000 gepresenteerd.

EPL
De energieprestatie op locatie is een soort rapportcijfer voor energiegebruik. Een 6 is voldoende, dat is het geval wanneer men voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Een project krijgt een 10 wanneer er energie wordt gebruikt waarvan de opwekking vrij is van CO2 emissie.
Met vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot de directie van de Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong, Wil den Hartogh tel:
024-3299693.

Deel: ' NUON levert duurzame energie gehele Waalsprong in Nijmegen '
Lees ook