NUON plaatst zonlichtmasten in Barneveld

Energiebedrijf Nuon heeft tien lichtmasten op zonne-energie in de buitengebieden van de gemeente Barneveld geplaatst. Vijf van de zonlichtmasten, die geheel autonoom op zonne-energie werken, staan opgesteld in De Glind, vijf in Garderen. Ze staan op plaatsen waar omwille van de verkeersveiligheid verlichting gewenst is, maar geen elektriciteitskabel ligt. Het verlichten van de locaties door het net uit te breiden zou gepaard gaan met te hoge kosten. Zonne-energie bleek een goede oplossing te bieden.

De gemeente Barneveld is vorig jaar een natuurstroomovereenkomst aangegaan met Nuon. Het plaatsen van de zonlichtmasten sloot daar goed op aan. Van der Biezen van de afdeling Openbare Werken verklaart content te zijn met de verlichting: 'Wij namen het aanbod van Nuon met beide handen aan. In De Glind zou op een aantal plaatsen de verlichting met het verwijderen van de laatste bovengrondse kabel ook verdwijnen. Met de zonlichtmasten kunnen we nu toch verlichting aanbieden. In Garderen was voorheen nog helemaal geen sprake van verlichting. Door zonlichtmasten in een bocht en op een kruispunt te plaatsen, kan de veiligheid van het verkeer worden vergroot. Wel moesten we wat schipperen met de juiste locaties. We konden ze niet in de schaduw van bomen plaatsen.'

Nuon participeert met de zonlichtmasten in project Professa. Binnen dit project kunnen dit jaar 275 zonlichtmasten worden geplaatst met een financiële impuls van Novem en de Europese Gemeenschap. Het project wordt geco-ordineerd door bureau Ecofys uit Utrecht.

De zonlichtmasten zijn geleverd door firma Stroomwerk uit Deventer. Na enkele proefprojecten is de zonlichtmast genezen van kinderziekten. Het is een standaardproduct geworden dat overal kan worden geplaatst waar het net ophoudt. Mede door deze standaardisatie is ook de prijs interessant geworden.

Toepassing nu al rendabel vanaf 100 meter van het openbare net

Lichtmasten op zonne-energie zijn op plaatsen waar nog geen elektriciteitskabel ligt, veelal de goedkoopste oplossing voor oriëntatieverlichting. Dit jaar is het mogelijk om met een bijdrage van Novem en de Europese Gemeenschap zonlichtmasten te demonstreren in het project Professa. Bureau Ecofys voert dit project uit in nauwe samenwerking met leveranciers en energiebedrijven.

Met de beschikbare subsidie kan de zonlichtmast dit jaar op financieel interessante wijze worden gedemonstreerd. Het gaat met name om locaties waar voor openbare verlichting het elektriciteitsnet met meer dan 100 meter moet worden uitgebreid. In het demonstratieproject zijn de extra kosten van zonne-energie lager dan die van een dergelijke net-uitbreiding.

Afgelopen jaren is door gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat goede ervaring opgedaan met de zonlichtmasten. Op dit moment staan er al ruim 200 zonlichtmasten in Nederland opgesteld. Het demonstratieproject beoogt dit aantal dit jaar meer dan te verdubbelen.

Deze oriëntatieverlichting wordt ingezet voor verkeersveiligheid en voor sociale veiligheid. De verkeersveiligheid kan worden vergroot door afgelegen kruispunten, uitritten, gevaarlijke bochten en parkeerhavens en dergelijke te markeren. Automobilisten worden zodoende geattendeerd op een gevaarlijke situatie. Bovendien kan visuele geleiding (voor wegen opdijken of fietspaden) de veiligheid vergroten.

Zonlichtmasten dienen verder ook de sociale veiligheid door bushaltes, abri's, parkeerterreinen en dergelijke te verlichten. Op vele plaatsen was dat nog steeds niet mogelijk vanwege de kosten van de kabel. In Professa helpt Ecofys gemeenten, waterschappen, provincies en bedrijven met de aanschaf van systemen. Bovendien controleert het bureau de prestaties en kwaliteit van de masten.

Actie goedkope zonlichtmasten tijdens Duurzame Energie beurs

Tijdens de World Sustainable Energy Fair wordt er een flinke impuls aan het project gegeven. Deze tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor Duurzame Energie wordt van 25-27 mei in de RAI gehouden. Middels een 'kwantumkorting' worden ter gelegenheid van deze beurs zonlichtmasten goedkoper aangeboden dan gebruikelijk.
Door gezamenlijk opdrachten te plaatsen, kunnen zonlichtmasten op grotere schaal worden geplaatst dan tot nu toe gebruikelijk was. Dit vertaalt zich in een financieel voordeel dat direct wordt doorberekend aan de klant.

Informatie is te verkrijgen bij Dhr. H. de Gooijer van bureau Ecofys, 030-2808391, H.deGooijer@Ecofys.nl

Deel: ' NUON plaatst zonlichtmasten in Barneveld '
Lees ook