NUON sluit Natuurstroom-contract met ECN _________________________________________________________________

--> --> . . .

_________________________________________________________________

NUON sluit Natuurstroom-contract met ECN Petten, 7 januari 1999

Energie-onderneming NUON gaat voor Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) jaarlijks 375.000 kWh duurzame elektriciteit opwekken. Hiertoe hebben beide organisaties op 7 januari te Petten een overeenkomst gesloten met een looptijd van vijftien jaar. Natuurstroom wordt opgewekt met behulp van windturbines, zonnecellen en waterkrachtinstallaties; deze hoeveelheid groene elektriciteit bedraagt circa 4% van ECN's totale stroomverbruik. Als onderdeel van het contract zal NUON bovendien een geavanceerde zonnestroominstallatie op het ECN-terrein realiseren, waarmee jaarlijks circa 16.000 kWh zonnestroom zal worden opgewekt.

Het elektriciteitsverbruik van ECN bedraagt jaarlijks ongeveer 10 miljoen kWh. Voortvloeiend uit de overheidsdoelstellingen die zijn neergelegd in de Derde Energienota en de Nota Duurzame Energie in Opmars streeft ECN ernaar voor het jaar 2020 tenminste 10% van zijn totale energiebehoefte te dekken met duurzaam opgewekte energie. Voor het aandeel elektriciteit in het totale energiegebruik zet ECN nu een forse stap in gewenste richting. Op dit moment wordt circa 5% van ECN's stroombehoefte gedekt uit windenergie en fotovoltaïsche zonne-energie (PV). Door het Natuurstroom-contract met NUON groeit het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit in 1999 tot 9%.

De door NUON te realiseren PV-installatie wordt uitgevoerd als een constructie die het midden houdt tussen een dak en een serre. De installatie overkapt een nieuw complex waarin kantoren en laboratoria worden gehuisvest, en combineert de functies van energiecentrale en zonwering. Het is voor het eerst in Nederland dat PV wordt toegepast in een half-transparante, gebogen constructie. De energieprestatiecoëfficient (EPC) waaraan nieuwe utiliteitsgebouwen volgens de landelijke energieprestatienorm (EPN) moeten voldoen, bedraagt momenteel 1,9. Het nieuwe ECN-gebouw waarop de zonnestroomcentrale wordt aangebracht, is ontworpen door BEAR Architecten te Gouda en krijgt een EPC van 0,87, waardoor het kan meedingen naar het predikaat meest energiezuinige bedrijfsgebouw van Nederland. De oplevering is voorzien voor eind 1999.

De overeenkomst met ECN past in het beleid van NUON om het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren door derden in de gelegenheid te stellen Natuurstroom af te nemen. Ultimo '98 bestond circa 3% van het door NUON opgewekte vermogen uit duurzame energie. De onderneming beoogt dit aandeel te laten groeien tot 5 procent in het jaar 2000.

Artist impression van de geavanceerde PV-installatie welke op het ECN-terrein zal worden gerealiseerd

Deel: ' NUON sluit Natuurstroom-contract met ECN Petten '
Lees ook