Nutreco NV


Boxmeer, 3 september 2001
NUTRECO EN NORSK HYDRO RONDEN VERKOOP PROCES HYDRO SEAFOOD AF

In november 2000, hebben Nutreco Holding N.V. en Norsk Hydro AS bekend gemaakt dat zij de overdracht van de Hydro Seafood activiteiten van Norsk Hydro aan Nutreco hadden afgerond, met uitzondering van Hydro Seafood GSP Ltd. in het Verenigd Koninkrijk in afwachting van het onderzoek van de Engelse mededingingsautoriteiten. Nadat de overdracht van Hydro Seafood GSP aan Nutreco niet werd toegestaan in december 2000, heeft Norsk Hydro het traject gestart resulterend in de separate verkoop van Hydro Seafood GSP.

Onderdeel van de overeenkomst in november 2000 was een lening die overeenkwam met de voor Hydro Seafood GSP gealloceerde koopsom in afwachting van een beslissing van de Britse Minister van Economische zaken. Deze lening werd gecontinueerd na de afkeuring van de overname in december 2000. Nutreco en Norsk Hydro hebben deze leningsovereenkomst nu beëindigd, aansluitend op de recente verkoop van Hydro Seafood GSP door Norsk Hydro aan Lerøy Seafood Group ASA en SalMar AS (Noorwegen).

In dit kader wordt door Norsk Hydro aan Nutreco een bedrag van EUR 105 miljoen betaald, dat wordt gebruikt voor de vermindering van de uitstaande schulden, waardoor de kaspositie zal verbeteren. Voorst vermindert het de totaal betaalde aankoopprijs voor de overname van Hydro Seafood van EUR 468 tot EUR 363 miljoen, hetgeen resulteert in een vermindering van de gekapitaliseerde goodwill met ongeveer EUR 48 miljoen, hetgeen leidt tot een verlaging van de jaarlijkse goodwill-amortisatie. De transactie heeft geen invloed op de vooruitzichten van Nutreco voor 2001.


* * * * *

Nutreco Holding N.V.
Nutreco Holding N.V. is een internationale onderneming, met toonaangevende posities in de markten van hoogwaardige voeding voor vee en vis en van viskweek. De grootste activiteiten van de groep bestaan uit de productie van mengvoer voor varkens, pluimvee, rundvee en voer voor zalm en forel en het kweken, verwerken en vermarkten van hoogkwalitatieve zalmproducten. Andere activiteiten van Nutreco zijn de productie van premixen en speciaalvoer, de verwerking van pluimvee en varkens en de fokkerij van varkens- en pluimveerassen. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in Nutreco Aquaculture en Nutreco Agriculture. Binnen vijf Business Groups opereren achtien Business Units, met meer dan 90 productie- en verwerkingsfabrieken in 20 landen met in totaal 13.000 medewerkers. Sinds haar beursnotering in juni 1997 heeft Nutreco acquisities afgerond in Nederland, Spanje, Duitsland, Canada, Polen, Chili, Portugal, Frankrijk, Schotland, België, Hongarije, Noorwegen, Australië en de Verenigde Staten. In 2000 bedroeg de omzet van Nutreco EUR 3.126 miljoen. Nutreco is genoteerd aan het officiële segment van Euronext in Amsterdam.


* * * * *

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Nutreco Holding N.V.,
Jurgen Pullens,
Investor Relations,
telefoon: +31 485 589684

Deel: ' Nutreco en Norsk Hydro ronden verkoop Hydro Seafood af '
Lees ook