Nieuw-Vlaamse Alliantie


Wanneer eindelijk maatregelen tegen Vlaamse werkloosheid? (03/02/03)

Opnieuw mogen we vernemen dat de Vlaamse werkloosheid schrikbarend gestegen is. Van ingrijpende maatregelen is geen sprake. Vlaams minister Landuyt rapporteert gelaten de cijfers, staat erbij en kijkt ernaar. Vlaanderen heeft geen minister van Werkgelegenheid maar een minister van Werkloosheidscijfers.

De actieve welvaartstaat van paars-groen bestaat niet. De realiteit is: sluitingen, faillissementen, delocalisaties, een toenemend verlies aan arbeidsplaatsen en een schrikwekkende jeugdwerkloosheid.

Het drama is dat één Belgisch beleid niet werkt. Eenvoudigweg omdat Vlaanderen en Wallonië een economie hebben die dermate verschillend is dat ze een eigen beleid nodig hebben. Dat is ook de stelling van het IMF en de OESO.

De N-VA roept de Vlaamse meerderheidspartijen op om eindelijk werk te maken van een volledig Vlaams economisch en tewerkstellingsbeleid, aangepast aan de Vlaamse problemen. Alleen zo kan het welzijn en de welvaart van zes miljoen Vlamingen verzekerd worden.

Volgende fundamentele maatregelen dringen zich op:
* De wegwerking van de loonkostenhandicap. Gezondheidszorg en gezinsbijslag moeten uit de loonkost. De niet-arbeidsgebonden risico's moeten gefinancierd worden met algemeen fiscale middelen.
* Maatregelen voor een werkbare relatie arbeid-gezin-vrije tijd.
* Maximale stimulansen voor het Vlaams ondernemerschap met prioritaire aandacht voor startende en doorgroeiende ondernemingen, een degelijk zelfstandigenstatuut, een echte administratieve vereenvoudiging...

* De aanpassing van de wet op het gerechtelijk akkoord zodat problemen tijdig gesignaleerd worden en faillissementen worden voorkomen.

* De herinvoering van de aftrekbaarheid van de gewestelijke milieubelastingen om verder jobverlies in o.a. de Vlaamse textielsector te voorkomen.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, algemeen voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' NV-A wil maatregelen tegen Vlaamse werkloosheid '
Lees ook