Titan IT consultancy


vertrouwde uitzicht op het Florapark te Haarlem.
NV KLIQ EN SOLVUS GAAN STRATEGISCH SAMENWERKEN

Antwerpen, 22 mei 2002

De NV KLIQ (of KLIQ Groep) en Solvus willen een totaalpakket diensten kunnen aanbieden op het gebied van Human Resource Management. Daartoe hebben partijen op 21 mei 2002 een intentieverklaring getekend om te komen tot een strategische samenwerking. Het dienstenpakket van de nieuwe combinatie bestaat uit uitzenden, detacheren, werving & selectie, opleiding & training, loopbaanbegeleiding, mobiliteit, employability en reïntegratie.

KLIQ verzelfstandigde begin 2002 en heeft van oudsher een sterke positie binnen de publieke markt van uitkeringsinstanties en gemeentes. Met deze strategische samenwerking met een gerenommeerde commerciële partij als Solvus in Nederland (o.a. bekend van Content en Creyf's) versterkt KLIQ zijn positie met name op de groeiende markt van private opdrachtgevers.
Solvus benadrukt het synergievoordeel door de verbreding van het dienstenpakket : door de samenwerking met KLIQ kan Solvus verder groeien binnen het concept van full service dienstverlener. Tegen 2005 wenst Solvus de bijdrage van andere dan algemene uitzendactiviteiten op te trekken tot 50% van de globale omzet. Het aanbieden van reïntegratie- en preventiediensten past perfect in deze strategie'.

Het hele dienstenpakket zal worden aangeboden via het Nederlandse commerciële netwerk van Solvus en de KLIQ-netwerken. Onder leiding van Solvus in persoon van Paul Verburgt komt er een geïntegreerd managementteam, waarin zowel managers van KLIQ als van Solvus zitting hebben. Uit efficiency overwegingen zullen de activiteiten van Flexpay (verloningssysteem van KLIQ) en KLIQ Detachering onder management van Solvus worden gebracht. De reïntegratieactiviteiten van SBO en de employabilitydiensten van BCR zullen onder KLIQ management komen. Alle werkmaatschappijen van KLIQ en Solvus zullen binnen de nieuwe combinatie onder hun eigen merknaam actief blijven.

De samenwerking zal worden bestendigd door een aandelentransactie, waarbij Solvus 30% van de aandelen van KLIQ Reïntegratie en KLIQ Employability neemt. Deze participatie wordt gefinancierd door de intern gegenereerde cash-flow van Solvus. In de komende jaren streeft Solvus ernaar het aandelenbezit uit te breiden tot 51% en later tot 100%.

---

Deel: ' NV KLIQ en Solvus gaan strategisch samenwerken '
Lees ook