NVA-leden klaar met GIDI-Advieswijzer

Begin februari meldde de NVA dat het bestuur tegen een drietal kantoren een schorsingsprocedure was gestart. Deze kantoren hadden nagelaten tijdig een GIDI-Advieswijzer op te stellen. Uiteindelijk hebben ook deze drie kantoren nu een Advieswijzer opgesteld en toegestuurd.

Het hebben van een GIDI-Advieswijzer is een lidmaatschapsverplichting van de NVA en in die zin is het niet hebben van een Advieswijzer een reden tot schorsing, gevolgd door een eventuele uitzetting uit het lidmaatschap. De schorsingsprocedure is begin februari opgestart en op 1 maart zou de schorsing ingaan. Nog vóór die datum hebben deze drie NVA-leden hun GIDI-Advieswijzer bij de NVA ingeleverd. De schorsingsprocedure is dus stopgezet.

Directeur Niels Mourits betreurt het dat deze 'dreiging' nodig was om de drie kantoren over de streep te trekken. "Deze leden zijn op het nippertje ontkomen aan schorsing, maar gelukkig hebben ook zij het belang van de GIDI op tijd ingezien."

Deel: ' NVA-leden klaar met GIDI-Advieswijzer '
Lees ook