NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars

NVB verwacht 35 procent prijsstijging koopwoningen tot 2004

Aanhoudende scheefheid woningmarkt
Datum: Voorburg, 22 februari 2000

De vereniging NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars verwacht dat koopwoningen de komende vier jaar 35 procent duurder zullen worden. Dit blijkt uit de Thermometer Koopwoningen, het halfjaarlijks terugkerend onderzoek van de NVB naar de ontwikkelingen en potenties van de Nederlandse koopwoningenmarkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft in opdracht van de NVB.

Voornaamste oorzaak voor deze grote stijging is de groeiende welvaart van de Nederlanders. Was in 1999 de relatief lage hypotheekrente de belangrijkste factor voor de stijging van de huizenprijzen, in de komende vier jaar verwacht de NVB dat de groeiende welvaart een steeds grotere invloed zal hebben op de stijging van de prijzen van koopwoningen. Nederlanders hebben steeds meer over voor een huis. Daarnaast leidt de krappe arbeidsmarkt tot loonstijgingen en er komen steeds meer tweeverdieners. Deze twee factoren geven de woningmarkt een aanhoudende stimulans. De NVB voorziet geen extreme stijging zoals in 1999, maar een gemiddelde prijs van 500.000 gulden (tegen nu circa 370.000 gulden) voor een bestaand koophuis in 2004, acht zij zeer waarschijnlijk.

Versnelling bouwproductie

De prijsstijging kan worden afgeremd door versnelling van de bouwproductie. In dit verband waarschuwt de NVB voor een dubbele tweedeling. De bouwprogrammas van de overheid sluiten onvoldoende aan op de woonwensen van kopers, zo blijkt ook uit het onderzoek. Hierdoor kan een risico ontstaan voor starters en huurders die naar een nieuw voor hen duur - koophuis verhuizen en tegen de grens van hun bestedingsvermogen financieren. Onverwachte substantiële rentestijgingen kunnen hierdoor niet meer door de woningmarkt worden opgevangen. Daarnaast wordt de grote en groeiende groep welvarende kopers die bij verhuizing een ander koophuis achterlaten, met de huidige bouwprogrammas onvoldoende bediend. Zij zoeken nu vaak noodgedwongen in het schaarse aanbod van bestaande luxe woningen, waardoor er relatief grote tot zeer grote prijsstijgingen ontstaan. Volgens de NVB bestaat bij bouwondernemers en projectontwikkelaars daarom grote behoefte aan een drastische versnelling van de gemeentelijke bouwprogrammas en een evenwichtiger afstemming van de kwaliteit van de woningen op de wensen van kopers in het nieuwe millennium.

Prijsverschillen

Voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw constateert de NVB in 1999 een prijsstijging die ligt tussen de vijftien en zeventien procent. De gemiddelde verkoopprijs in 1999 bedroeg 378.500 gulden. Regionaal zijn er echter behoorlijke prijsverschillen. Tussen de provincie met de laagste prijzen en de provincie met de hoogste prijzen is het verschil in prijs voor een nieuwbouwwoning 142.000 gulden tegen 228.200 gulden in de sector bestaande bouw. Dit verschil wordt volgens de NVB veroorzaakt doordat de nieuwbouw een sterk door de overheid gestuurde sector is waarbij het woningaanbod zo goed als bevroren is. Daardoor zijn marktinvloeden in tegenstelling tot de sector bestaande bouw, nauwelijks merkbaar in de nieuwbouw. In dit kader heeft NVB-voorzitter J. Kuiper de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) opgeroepen haar leden te wijzen op de groeiende scheefheid in het aanbod en maatregelen voor te stellen voor versnelling van de bouwprogrammas.


----------------------------------------
NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars is een vereniging van vooral de grotere bouwbedrijven en ontwikkelaars in Nederland. De leden ondernemen vooral activiteiten in de sectoren woningbouw, commercieel vastgoed en bijbehorende infrastructuur.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Drs. N. Rietdijk
telefoon: (070) 386 02 04

Deel: ' NVB 35 procent prijsstijging koopwoningen tot 2004 '
Lees ook