NVBI beëdigt twee nieuwe leden


Mark Dielen en Dolf Veenker beëdigd als nieuwe leden NVBI

Utrecht, 20141114 -- De Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) heeft op 13 november 2014 twee nieuwe leden beëdigd. De NVBI, de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht, waarborgt de kwaliteit en onafhankelijkheid van haar leden door haar gedragscode en tuchtrecht. Zo zijn verstrengelingen van belangen met bijvoorbeeld leveranciers uitgesloten.

NVBI-leden zijn gecertificeerd op basis van aantoonbare kennis van en ervaring in zowel ICT, als  bedrijfskunde en recht. Deze kennis wordt getoetst onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Na het behalen van dit examen zijn op 13 november Mark Dielen en Dolf Veenker beëdigd als nieuwe leden NVBI.

De beëdiging vond plaats op het hoofdkantoor van Netwerk Notarissen te Baarn door notaris W.M. Steins Bisschop. Steins Bisschop is IT-Notaris, aangesloten bij het gelijknamige specialisatieorgaan van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. IT-Notarissen hebben als missie bij te dragen aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij.

De gespecialiseerde informatici van de NVBI zijn onafhankelijke, beëdigde deskundigen die complexe en cruciale ICT-projecten voorbereiden en begeleiden. Met hun gedegen ervaring en expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten worden NVBI-leden tevens ingeschakeld bij aanbestedingen, projectaudits en om conflicten te beslechten.


Deel: ' NVBI beëdigt twee nieuwe leden '
Lees ook