NVBI houdt voorlichtingsbijeenkomst (aspirant) Informaticadeskundigen


UTRECHT, 20110815 -- Op dinsdag 20 september van 17:00-19:00u organiseert de NVBI een voorlichtingsbijeenkomst over het (aspirant-)lidmaatschap, hoe u een beëdigd informaticadeskundige kunt worden, de wijze waarop de NVBI u hierbij helpt. Voorts wordt uitleg gegeven over de extra voordelen en toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de NVBI.

De Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De beëdigde leden van de NVBI zijn onafhankelijke deskundigen die complexe en cruciale ICT-projecten voorbereiden en begeleiden.  Met hun gedegen ervaring en expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten worden NVBI-leden ingeschakeld bij bijvoorbeeld aanbestedingen, projectaudits en bij het beslechten van geschillen.

Voor het programma en aanmelding zie http://www.nvbi.nl/voorlichting

Na de voorlichtingsbijeenkomst volgt een reguliere NVBI studiebijeenkomst, (19:00-21:30u) waarbij Auke Bloembergen van Het Expertise Centrum (HEC) een presentatie geeft over digitaliseringsprojecten bij de (rijks)overheid.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Informatie over de NVBI
mr. ing. Nico M. Keijser
Secretaris NVBI
E secretaris@nvbi.nl
T 085 – 2731 721


Deel: ' NVBI houdt voorlichtingsbijeenkomst (aspirant) Informaticadeskundigen '
Lees ook