Nederlandse Vereniging van journalisten

Arbeidsvoorwaarden TV in Randstad

De medewerkers van AT 5 verlangen een verbetering van de arbeidsvoorwaarden, zo hebben zij onlangs in een ledenbijeenkomst uitgesproken. Het bedrijf moet meer investeren in de zittende medewerkers.

De medewerkers, zo zegt secretaris Inge Brakman, beseffen dat de financiële ruimte bij het bedrijf bescheiden is. Aan de andere kant leeft er grote onvrede. Veel medewerkers zijn in een aanloopschaal geplaatst. Overwerkvergoeding wordt nagenoeg niet betaald. Afspraken over compensatie voor avond- en nachtwerk ontbreken.

De NVJ wil voor 1999 bij AT 5, TV West en TV Rijnmond nog afzonderlijke afspraken over de abeidsvoorwaarden maken. Bij TV West is al een salarisafspraak gemaakt. Het personeel gaat akkoord met een salarisverhoging van 2 procent over 1999 en een extra vakantiedag.

Van één CAO voor de drie Randstedelijke-televisiestations zal voorlopig nog geen sprake zijn, zo laat Brakman weten. Eerst moet meer duidelijkheid ontstaan over de toekomstige positie van TV West en TV Rijnmond. Is die uitkomst positief, dan zou met de drie stations gezamenlijk moeten worden gesproken over een meerjarenplan waarbij de arbeidsvoorwaarden gaan richting het niveau van de CAOs bij de publieke omroep en de Holland Media Groep.

Amsterdam, 12-02-99

Deel: ' NVJ Arbeidsvoorwaarden TV in Randstad '
Lees ook