NVJ-Debat Een Maand Later
11 september en de binnenlandse berichtgeving

De aanslagen in New York en Washington op 11 september hebben wereldwijd tot grote opschudding geleid. In Nederland bleek de aandacht al snel te verschuiven naar de reacties van Nederlandse moslims.
Het betrof berichtgeving over juichende Marokkaanse jongens in Ede, enquêtes van Contrast en De Volkskrant, publicaties in De Telegraaf en een Korantekst in een herhalingsuitzending van de Nederlandse Moslim Omroep. De vraag is of er een samenhang is tussen dergelijke publicaties en onverdraagzame reacties van een deel van de Nederlandse bevolking.

Het projectbureau Migranten en Media van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) organiseert daarover op woensdag 10 oktober een debat. Centraal daarin staat de wijze van binnenlandse berichtgeving over minderheden en de consequenties daarvan voor de beeldvorming in de samenleving.

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:

- gelden in dit soort extreme omstandigheden de normale journalistieke wetten, of bestaat er een extra verantwoordelijkheid voor journalistieke media?

- vond de berichtgeving feitelijk en integer plaats?
- hoe staat het met de kennis van de media over de verhoudingen binnen minderheidsgroepen?

- moet er een beroepscode komen voor het journalistiek gebruik van enquêtes?

De discussie staat onder leiding van publiciste Marja Vuijsje. Met Naeeda Aurangzeb, presentatrice, Roger van Boxtel, minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid, Kees Lunshof, adjunct-hoofdredacteur Telegraaf, Hans Laroes, hoofdredacteur NOS-Journaal, Ahmet Olgun, redacteur NRC Handelsblad en Ron Abram, voorzitter NVJ.

Plaats: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag. Tijd: Woensdag 10 oktober van 20.00 tot 22.00 uur (zaal open 19.30 uur)

Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectbureau Migranten en Media van de NVJ:
020-430 91 61 of Monique Doppert 06-28440578.

Het debat 'Een Maand Later' is een NVJ-productie met financiële steun van het ministerie voor Grote Steden- en Integratiebeleid.

Deel: ' NVJ-Debat met thema Een Maand Later '
Lees ook