Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ-debat Stadsmedia tussen oud en nieuw publiek

De bevolking van de grote steden is drastisch veranderd en veel diverser geworden. Hoe gaan redacties van stadskranten ermee om? Wat voor visie hebben uitgevers? Hoe zijn de contacten met media van minderheden? Zijn er voorbeelden van een geslaagd format dat diverse groepen aanspreekt?
Deze vragen staan centraal in het debat Stadsmedia tussen oud en nieuw publiek dat het projectbureau Migranten en Media in samenwerking met de Haagsche Courant organiseert. Tijdens de bijeenkomst staat een onderzoek naar de huidige situatie van stadsmedia centraal.

Voor wie:
Voor programmamakers, hoofdredacteuren, redacteuren, jongeren, studenten en
andere geïnteresseerde professionals.

Programma
Allereerst is er een korte toelichting op het onderzoek Stadsmedia tussen oud en nieuw publiek. Aansluitend volgt een debat met het panel en de zaal. Het panel staat onder leiding van Elsbeth Etty, NRC-Handelsblad en bestaat uit:

Frank Siddiqui, hoofdredacteur Fast Forward;
Peter Terhorst, hoofdredacteur Haagsche Courant; Jan Prins, hoofdredacteur Rotterdams Dagblad;
Leo Enthoven, manager Wegener Uitgeverij.

Plaats:
Het Koorenhuis
Prinsengracht 27 Den Haag
Vanaf CS: tram 2/6, bus 25, halte Grote Markt
Vanaf HS: tram 10, halte Grote Markt

Tijd:
Donderdag 27 september van 20.00 uur tot 22.00 uur

Voor meer informatie kunt u bellen met Bart Top Coördinator NVJ-projectgroep Migranten en Media, tel. (06) 513 608 68

Stadsmedia tussen oud en nieuw publiek is het tweede van een reeks van drie debatten over media en beeldvorming van minderheden, georganiseerd met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Zoekwoorden:

Deel: ' NVJ-debat Stadsmedia tussen oud en nieuw publiek '
Lees ook