Nederlandse Vereniging van journalisten

Mager rapport Commissie Mediaconcentraties

De NVJ heeft teleurgesteld gereageerd op het eindrapport van de Commissie Mediaconcentraties. Het pleidooi voor een wettelijke persfusieregeling wordt niet gehonoreerd. Andere zaken, als versterking van het redactiestatuut en goede monitoring van de marktbewegingen worden nauwelijks uitgewerkt. 'Het werk van de commissie lijkt vooral een zaak van: met grote stappen snel thuis. Dit rapport zal gauw in de prullenmand verdwijnen,' aldus algemeen-secretaris Hans Verploeg.

De NVJ verdedigde begin dit jaar in een lijvig advies aan de Commissie Jesserun dat kwalitatief hoogwaardige informatie zonder overheidsstimulans in de knel komt. De markwerking in de mediasector zou op onderdelen moeten worden bijgestuurd. Eén van de instrumenten daarvoor is naar de overtuiging van de NVJ een wettelijke persfusieregeling, waarbij bedrijven niet meer dan een derde deel van de markt kunnen beheersen.
De commissie acht een dergelijke bovengrens in de dagbladenmarkt niet nodig. Verploeg: "De commissie straalt uit: er is niets aan de hand, ga maar rustig slapen. Dat is onverstandig. Dagbladbedrijven hebben nog maar op bescheiden wijze geïnvesteerd in verbreding van de bedrijfsactiviteiten. Overnames kunnen wel degelijk aan de orde komen. En dan staan we met lege handen."
Hij vreest dat de politiek pas in actie komt als het te laat zal zijn. "In het verleden hebben we dat ook gezien rond de bemoeienis van Murdoch met Fox en Sky Radio. Toen werd iedereen even wakker. Daarna is de belangstelling weer verflauwd. Afwachten is bij dergelijke ontwikkelingen niet verstandig.'
Het verbaast Verploeg ook hoe afwachtend de commissie reageert op de toenemende concentraties in het aanbod aan internationale televisiebeelden. Evenmin heeft de commissie voldoende aandacht besteed aan de nieuwe internationale ontwikkelingen in de kabelsector. "De prijsopdrijving bij het Amsterdamse kabelnet is een recent voorbeeld. De bemoeienis van internationaal opererende bedrijven kan negatief uitpakken. Daar zou men alert op moeten zijn." Wel positief is de NVJ over de rol die de Commissie Jesserun toedicht aan het redactiestatuut, als een van de instruementen om ook bij de omroep en bij internet-aanbieders de pluriformiteit en onafhankelijkheid van het mediaaanbod vezekeren. "De commissie komt echter niet verder dan een constatering. De uitwerking van een en ander is onvoldoende."
Zoals hij ook niet is te spreken over de aanbeveling dat marktconcentraties van mediabedrijven moeten worden gevolgd. "De commissie noemt het wel, maar het idee krijgt geen uitwerking. De NVJ heeft gepleit voor de komst van een onafhankelijk instituut die de concentraties volgt."

7 mei 1999

Deel: ' NVJ Mager rapport Commissie Mediaconcentraties '
Lees ook