Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ-Nieuws van 3 december 1999

NVJ niet positief over verkoop dagbladen

NVJ en FNV Kiem onthouden zich vooralsnog van een positief oordeel over de voorgenomen verkoop van de VNU Dagbladengroep aan Wegener Arcade en de doorverkoop van De Limburger aan de Telegraaf Holding. Eerst moeten garanties worden verstrekt over onder meer arbeidsvoorwaarden en pensioenen.
Volgens algemeen-secretaris Hans Verploeg kunnen een onderzoek van ruim twee en een halve maand en consultaties in de bedrijven onmogelijk naar een positief oordeel leiden. Hij wil eerst de toezegging dat de bestaande redactiestatuten van kracht blijven. Gaat het om de arbeidsvoorwaarden, dan moet duidelijk worden dat de huidige samenwerkingstoeslag ook voor toekomstige collega's zal gelden. Zwaar punt is ook een garantie voor behoud de redactionele omvang. Wegener laat nog steeds in het ongewisse of het de continuïteit van de redacties voor een periode van minimaal vijf jaar wil waarborgen. De Telegraaf lijkt daar voor de Limburgse bladen wel toe bereid. Gaat het om de pensioenen van de werknemers, dan moeten zowel Wegener als De Telegraaf helderheid verschaffen over de bestemming van de door de VNU-werknemers opgebouwde reserves. Ook dreigt voor de lager betaalde VNU-werknemers bij de overgang naar Wegener een pensioenverlies. NVJ en FNV Kiem willen weten hoe dat wordt opgelost. In de brief aan J. Brentjens, voorzitter van de raad van bestuur van VNU, laten beide bonden ook weten dat zij zich nog beraden over het doorzetten van een klacht bij de SER fusiecommissie. De bonden zijn niet in staat gesteld om voor de bekendmaking van de transactie met de leden overleg te voeren. Ook binnen de werkmaatschappijen zijn de medezeggenschapsregels met voeten getreden. 'Naleving van de fusiecode en de positie van beursgenoteerde bedrijven zijn blijkbaar moeilijk te verenigen', aldus beide bonden.
De NVJ wil verder op korte termijn overleg met de kartelpolitie. De NMa is een onderzoek begonnen naar de toekomstige marktpositie van Wegener en Telegraaf. "Bij ons bestaat de vrees dat de NMa zich louter laat leiden door economische motieven. De bijzondere maatschappelijke positie van de dagbladen mag niet over het hoofd worden gezien," aldus Verploeg.

Deel: ' NVJ 'niet positief' over verkoop VNU dagbladen '
Lees ook