Nederlandse Vereniging van journalisten

PERSBERICHT

ADVOCATEN NVJ/NVF WINNEN BELANGRIJKE SLAG IN DE STRIJD TEGEN BEELDMANIPULATIE

In de mei editie van 1998 van Quote zijn bij het artikel Nieuw-Nederland illustraties geplaatst, waarbij enkele politici zijn afgebeeld als ouderwetse schoolkinderen in een nostalgisch fantasiedecor. Om de politici zo herkenbaar mogelijk te laten zijn, zijn hun hoofden uit gepubliceerd auteursrechtelijk beschermd fotomateriaal geknipt. De maker van de voor de illustratie gebruikte foto's – Roel Rozenburg, lid van de NVJ sectie NVF – heeft bij Quote bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de foto's zonder zijn toestemming, het niet vermelden van zijn naam bij de foto's en het verminken van de foto's. Quote betwistte dat er sprake zou zijn van schending van de auteursrechten de fotograaf en heeft vervolgens de NVJ en de fotograaf gedagvaard. Quote heeft de Rechtbank onder meer verzocht voor recht te verklaren dat de illustraties in Quote een nieuw en oorspronkelijk werk vormen, die geen inbreuk maken op de auteursrechten van de fotograaf.

Namens de fotograaf heeft NVJ/NVF advocate mr. S. Sikkink de Rechtbank in deze procedure verzocht voor recht te verklaren dat de illustraties in Quote een inbreuk vormen op de auteursrechten van de fotograaf en namens de fotograaf gevorderd dat Quote bij vonnis van de Rechtbank veroordeeld zou worden tot het betalen van schadevergoeding aan de fotograaf op grond van auteursrechtschending conform de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie BFN, NVF en GFk.

Bij vonnis d.d.14 april 1999 heeft de Rechtbank te Amsterdam geoordeeld dat de illustraties in Quote inbreuk maken op de auteursrechten van de fotograaf door het overnemen van onderdelen van de foto's die een eigen karakter bezitten en het persoonlijk stempel dragen van de fotograaf. De Rechtbank overweegt dat het onderwerp van de illustraties wordt gevormd door politici en dat de gezichten daarvan het karakteristieke onderdeel vormen. De namens de fotograaf gevorderde schadevergoeding is door de Rechtbank volledig toegewezen.

Het vonnis van de Rechtbank schept duidelijkheid ten aanzien van de grenzen van het toelaatbare van het zonder toestemming gebruiken van auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal.

Amsterdam, 16 april 1999

Informatie te verkrijgen bij: mr. S. Sikknk, NVJ 020-676 67 71 / 06-22 789 528)

Deel: ' NVJ/NVF winnen slag in strijd tegen beeldmanipulatie '
Lees ook