Nederlandse Vereniging van journalisten

Mag dat zomaar?
Cyclisch arbeidspatroon
Ik werk al een aantal jaren bij een omroep op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van tien maanden. Tijdens de zomermaanden werkte ik niet, maar leefde ik van een WW-uitkering. Nu heb ik van het GAK te horen gekregen dat ik volgend jaar geen beroep meer mag doen op een WW-uitkering aangezien er sprake zou zijn van een cyclisch arbeidspatroon. Mag dat zomaar?

De regels voor een WW-uitkering bij seizoensgebonden werk zijn aangepast. Werknemers met een zich herhalend (cyclisch) arbeidspatroon, waarbij perioden van werk afgewisseld worden met perioden van minder of niet werken, hebben vanaf 5 maart 2001 in beginsel geen recht op een WW-uitkering tijdens de periode dat er niet of minder gewerkt wordt.

Er is sprake van cyclische arbeid als:

- er wordt gewerkt in afwisselende periodes van meer en minder (of niet) werken;

- dit patroon zich min of meer herhaalt / vermoedelijk zal herhalen;
- de hervatting plaats vindt binnen 52 weken;
- de betrekking wordt hervat bij dezelfde werkgever. Aangezien deze regeling op korte termijn verstrekkende gevolgen heeft binnen verschillende sectoren, waaronder de audiovisuele sector, is er een overgangsregeling getroffen. Bepaald is dat werknemers vóór het begin van de cyclus op de hoogte moeten zijn van de nieuwe regels en de gevolgen die dit voor het eventuele recht op WW kan hebben. Is dit niet gebeurd en is de nieuwe cyclus al begonnen, dan kunnen de nieuwe regels pas worden toegepast bij de eerstvolgende cyclus. Op werknemers die voor het eerst in de betreffende cyclus werken, is het besluit direct van toepassing.
Indien de WW-uitkering wordt geweigerd op basis van bovengenoemde regeling, dient u derhalve na te gaan of de overgangsregeling op u van toepassing is. Is dit het geval dan bestaat de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de weigering van de WW-uitkering.

Deel: ' NVJ over cyclisch arbeidspatroon '
Lees ook