Nederlandse Vereniging van journalisten

Persbericht, 20 juli 2001

NVJ positief over de overname VNU publiekstijdschriften door het Finse uitgeversbedrijf Sanoma WSOY

De NVJ is positief over de overname van de publiekstijdschriften van VNU door de Finse uitgeverij Sanoma. Het Finse bedrijf laat zich wat betreft de breedte van activiteiten vergelijken met het VNU concern van pakweg tien jaar geleden. De NVJ heeft vertrouwen in het sociale beleid van de Finse uitgever. Het bedrijf staat bij de Finse journalisten bekend als een bekwaam en zakelijk geleid familiebedrijf dat te groot is geworden voor alleen de Finse markt. Door de NVJ wordt niet gevreesd voor aantasting van journalistieke verworvenheden als onder andere het redactiestatuut. Het hoofdkantoor van de nieuwe tijdschriftdivisie van de Finse onderneming wordt in Nederland gevestigd. Bouwman, het lid van de Raad van Bestuur van VNU belast met de divisie gaat mee naar het nieuwe bedrijf. De cao voor publiekstijdschriftjournalisten alsmede de redactiestatuten blijven van kracht.

Voor de langere termijn heeft de NVJ zorgen voor de oorspronkelijkheid en eigenheid van tijdschriftconcepten als grote mediaconcerns steeds meer overheersende posities krijgen. Door de schaalvergroting van de Europese bedrijven zullen er twee tot drie grote spelers over blijven. Zoals bij VNU al het geval is - twee jaar geleden werd de evenzeer renderende dagbladengroep afgestoten - zullen degelijke bedrijven uiteindelijk aan maximale winstvergroting voorrang geven en de meeste journalistieke producten afstoten. Voorkomen dient te worden dat tijdschriftredacties daarbij louter handelswaar worden. De meerderheid van de politiek lijkt nauwelijks meer geïnteresseerd in het wel en wee van de gedrukte media en laat het over aan de krachten van de markt. De nu door VNU aangekondigde overname van de publiekstijdschriften door de Finse groep geeft de NVJ vertrouwen dat in ieder geval de VNU-collega's voor de komende jaren een solide huis hebben gevonden.

Deel: ' NVJ positief over overname VNU publiekstijdschriften '
Lees ook