Nederlandse Vereniging van journalisten

Ledenwerving: 9000 voor 2000

Een sterke vereniging met voor de eeuwwisseling 9000 leden. De NVJ is begonnen met een grote ledenwerfcampagne. De komende maand worden honderden collega's bij dagbladen en omroepen die nog geen lid zijn, persoonlijk geïnformeerd over de voordelen van het NVJ-lidmaatschap.

Hester Nwosu is sinds twee jaar belast met ledenwerving. In die tijd zag zij de vereniging groeien naar bijna 8500 leden. "Dat is veel, maar niet genoeg om de sterke positie van de vereniging inzake persvrijheid en belangenbehartiging te waarborgen. Wij richten ons nu op de collega's bij de dagbladen en bij de omroep. De werving richt zich op alle omroepen, zowel regionaal als landelijk, zowel publiek als commercieel. In een later stadium zullen we andere groepen journalisten benaderen."

De collega's die nog geen lid zijn ontvangen thuis of op de redactie een brief waarin de voordelen van het lidmaatschap worden opgesomd. De eerste brieven zijn eind januari verzonden. Daarna is persoonlijk contact met de vereniging mogelijk. Zijn er vragen, dan kunnen die in de eerste twee weken van februari in een persoonlijk gesprek met een speciaal daarvoor geformeerd telefoonteam worden beantwoord.

"Natuurlijk hopen wij dat ook u dan zegt: NVJ, ik doe mee!", aldus voorzitter Ron Abram in de brief aan de collega's.

Amsterdam, 29 jan 99

Deel: ' NVJ start ledenwerfcampagne '
Lees ook