Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ stelt voorwaarden aan fusie TV8 en Omroep Limburg

Het NVJ-bestuur heeft kennis genomen van de fusieplannen tussen TV8 en Omroep Limburg. De NVJ vraagt van de partners garanties voor investering in kwaliteit, onafhankelijkheid en continuïteit. Het is van groot belang dat er voldoende budget komt voor kwalitatief hoogwaardige journalistiek. Vooral van partner VNU vraagt de NVJ een toezegging over continuïteit en lange termijn investeringen. De NVJ eist voorts dat de werkgelegenheid van beide ondernemingen gegarandeerd blijft, hetgeen uiteraard inhoudt dat er geen sprake kan zijn van gedwongen ontslagen.
Binnen de nieuwe onderneming dient een volwassen redactiestatuut te worden afgesloten dat de medezeggenschap van de redactie regelt en de commerciële en journalistieke belangen gescheiden houdt en de journalistiek onafhankelijkheid waarborgt. De redactie dient te worden geconsulteerd over de invulling van de journalistieke leiding. De NVJ zal verder in overleg met leden en bedrijfleiding treden over de uitwerking van de fusie en de opvang van sociale gevolgen.

Hilversum, 3 februari 1999
Voor informatie: Inge Brakman
035-6774030 / 06-51407129

Deel: ' NVJ stelt voorwaarden aan fusie TV8 en Omroep Limburg '
Lees ook