Nederlandse Vereniging van journalisten

ZIEKENFONDS - VOORLOPIGE VOORZIENING
Amsterdam, 23 december 1999

Vanmorgen heeft de NVJ kennisgenomen van een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 22 september 1999 inzake een verzoek om een voorlopige voorziening. In deze procedure had verzoeker gevraagd om de werking van de beschikking van de belastingdienst - inhoudende dat hij per 1 januari 2000 verplicht via het ziekenfonds verzekerd moet zijn - te schorsen totdat op het door verzoeker ingediende bezwaarschrift is beslist. Het Hof heeft het verzoek gehonoreerd, overwegende dat - kort gezegd - de beschikking is genomen krachtens een nog niet in werking getreden wettelijke regeling en daarom onbevoegd is genomen. Voorts overwoog het Hof dat de beschikking is gebaseerd op een concept van een ministeriële regeling en daarom rechtskracht mist. Deze uitspraak is gepubliceerd op internetpagina https://www.gerechtshof-amsterdam.nl/uitspraken/belasting/december99/9 903882UQ.htm.

Naar aanleiding van deze uitspraak hebben het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Financiën vandaag een gezamenlijk persbericht uitgebracht (te vinden via de internetpagina https://www.minvws.nl), waarin wordt aangekondigd dat allen die een bezwaarschrift hebben ingediend in januari een nieuwe beschikking van de belastingdienst zullen ontvangen waarbij wordt uitgegaan van dezelfde criteria als bij de eerder afgegeven beschikking. Daarmee is dan een beschikking genomen gebaseerd op een wettelijke regeling die op het moment van die nieuwe beschikking inmiddels in werking is getreden. Ten aanzien van de overweging van het Hof ter zake van een concept-ministeriële regeling wordt in het persbericht vermeld, dat de bedoelde uitvoeringsregeling verschijnt in de Staatscourant van 23 december, nummer 248.

Door de berichtgeving van de ministeries is deze grond - als bedoeld in de uitspraak van het Hof - voor het verzoek tot een voorlopige voorziening vervallen.

Deel: ' NVJ Uitspraak verzoek voorlopige voorziening ziekenfonds '
Lees ook