Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ veroordeelt het geweld tegen journalisten en media tijdens de G 8 top en vraagt om onafhankelijk onderzoek

Persbericht
Amsterdam, 24 juli 2001

De NVJ veroordeelt het geweld tegen journalisten en media tijdens de G8 top in Genua afgelopen weekeinde. Ook individuele journalisten hebben de NVJ via e-mail hun zorg over de gebeurtenissen in Genua overgebracht. Met name de brute inval van de politie bij het Independent Media Centre en het politiegeweld tegen individuele journalisten acht de NVJ onacceptabel. De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en de Italiaanse journalistenbond FNSI worden door de NVJ ondersteund bij hun eis naar onafhankelijk onderzoek naar alle vormen van geweld tegen journalisten tijdens de G 8 in Genua. De IFJ vraagt tevens om onderzoek naar de juistheid van de berichten dat politieagenten vermomd als journalisten en voorzien van de politieperskaarten zich tussen de demonstranten hebben begeven. Hiermee wordt het geweld van alle kanten voor journalisten aanzienlijk vergroot.
De NVJ heeft inmiddels ook van een Nederlandse journalist die slachtoffer is geworden van in Genua van fysiek geweld en zijn materiaal moest afgeven, een verzoek om bijstand gekregen. Nagegaan wordt of een materiële schade-eis haalbaar is. Betrokken journalist was tijdens het incident voorzien van de in Genua vereiste politieperskaarten etc.
Ook een verslaggever van de Britse krant The Times is door de Italiaanse politie gewelddadig behandeld.

Voor meer informatie :
Hans Verploeg, secretaris NVJ
Tel : 020-6766771

Deel: ' NVJ veroordeelt geweld tegen journalisten tijdens G8-top '
Lees ook