Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ-nieuws van 20 augustus 1999

VNU tijdschriften ontduikt managementtoeslag

Een kleine inventarisatieronde onder journalisten werkzaam bij VNU publieksbladen heeft geleerd dat de managementtoeslag niet of nauwelijks wordt verstrekt.
De CAO voor publiekstijdschriftjournalisten, artikel 7 lid 5 schrijft voor dat journalisten in schaal 3 of 4 die leiding geven aan ondergeschikten of wel coördinerende (verantwoordelijk voor een rubriek of deelredactie) taken vervullen en daarnaast in hoofdzaak journalistieke werkzaamheden verrichten in aanmerking komen voor een managementtoeslag van 5 procent van het schaalsalaris. Deze regeling geldt al vanaf 1 januari 1997.
De afdeling personeel en organisatie van VNU laat weten dat managementtoeslagen slechts mondjesmaat worden toegekend en zeker niet aan chef-redacteuren die in schaal 4 geplaatst zijn. In samenwerking met de redactieraden/redactiecommissies en de Ondernemingsraad zal eind augustus een uitgebreide inventarisatieronde worden gehouden. Aan de hand van die inventarisatie zullen stappen worden genomen. Afspraken uit de CAO moeten gewoon worden nageleefd, aldus de NVJ.

Post voor Pots
Berichten voor deze nieuwspagina's kunt u ook rechtstreeks zenden naar redacteur Bert Pots, e-mailadres: pots@app.nl

Deel: ' NVJ VNU tijdschriften ontduikt managementtoeslag '
Lees ook