Nederlandse Vereniging van journalisten

Voorlichting Afghanistan

De NVJ is van plan in samenwerking met het ministerie van Defensie een voorlichtingsmiddag te organiseren voor journalisten die afreizen naar Afghanistan. Tijdens deze middag staat de psychische voorbereiding centraal voor het werken in risicovolle en in oorlogsgebieden. Een deskundige van de Landmacht zal journalisten adviezen aan de hand doen om psychologische schade zo mogelijk te voorkomen, en tips geven om bij terugkeer met hun ervaringen om te gaan.
De voorlichtingsmiddag zal bij voldoende belangstelling plaatshebben. Als u bent u geïnteresseerd kunt u zich aanmelden bij Sanderijn Mulders, NVJ 020-6766771.

Deel: ' NVJ voorlichting voor oorlogscorrespondenten Afghanistan '


Lees ook