NVJ zoekt kandidaten voor de Raad voor de Journalistiek

Het aantal ingediende klachten bij de Raad voor de Journalistiek stijgt. Om een vlotte afhandeling te bevorderen, overweegt de Raad het aantal leden uit te breiden. Verder zijn enkele van de zittende leden aan het einde van de maximale zittingstermijn van twee maal vier jaar gekomen.

In verband met hiermee zoekt het bestuur van de NVJ journalisten/programmamakers die de komende vier jaar aan het werk van de Raad willen deelnemen.

Kandidaten-journalisten worden door de NVJ ter benoeming voorgedragen bij het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek. In deze Stichting participeren:

* de Nederlandse Vereniging van Journalisten;

* het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren;

* mediabedrijven en

* branche-organisaties als het Nederlands Uitgeversverbond en de NOS.

Bij de voorselectie wordt rekening gehouden met een verdeling over de geschreven pers, persbureaus en de omroep. Tevens wordt bij de voordracht van journalisten-leden voor de Raad gestreefd naar een afspiegeling van de leeftijdsgroepen uit de journalistiek.

Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen terecht bij de algemeen secretaris van de NVJ, Hans Verploeg, telefoon 020 U2013 6766771.

Uw schriftelijke reactie, zo mogelijk voorzien van een CV, kunt u sturen aan de NVJ, t.a.v. Hans Verploeg, Postbus 75997, 1070 AZ Amsterdam. De inschrijftermijn sluit op uiterlijk 8 februari 1999.

Deel: ' NVJ zoekt kandidaten voor de Raad voor de Journalistiek '
Lees ook