expostbus51


NVM

NVM BESTEEDT ICT-DIENSTEN UIT

De NVM heeft met Getronics overeenstemming bereikt om tot uitbesteding te komen van haar ICT-diensten, zoals die momenteel worden verzorgd door het Makelaars Diensten Centrum B.V. (MDC), één van haar werkmaatschappijen.

NVM en Getronics tekenden hiervoor een .Letter of Intent.. Met de uitbesteding van het uitvoerend deel van haar
automatiseringsactiviteiten concentreert de NVM zich op haar core-business, kennisuitwisseling en advisering over vastgoed, en verwacht daarmee een bijdrage te leveren aan het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van haar werkzaamheden. NVM en Getronics hopen de uitbesteding eind 1999 afgerond te hebben.

Het MDC verricht voor de 3.000 leden van de NVM activiteiten op het gebied van kantoorautomatisering, het NVM-net(r) (informatie-uitwisselingssysteem over vastgoedobjecten), Internet en Intranet. Op dit moment installeert het MDC binnen alle 1.900 kantoren van NVM-leden de voor de Computable Award 1997 genomineerde softwaretoepassing .Masterplan 2000(r)..

De bij de NVM aangesloten leden zijn verdeeld over 27 afdelingen werkzaam op het terrein van wonen, agrarisch onroerend goed, commercieel onroerend goed en de huursector (vastgoedmanagement). De NVM kent sinds 1998 vier vakgroepen NVM Agrarisch Onroerend Goed, NVM Bedrijfs Onroerend Goed, NVM Vastgoedmanagement en NVM Wonen.

Deel: ' NVM besteedt ICT-diensten uit '
Lees ook