NVM

NVM: Prijsexplosies woningmarkt

SCHEVE VOORRAADVERHOUDINGEN ZORGEN VOOR PRIJSEXPLOSIES

In het eerste kwartaal van 1999 is de prijs van de gemiddelde bestaande koopwoning ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gestegen met 12,5 (van 277.000 naar 314.000 gulden). Het jaar daarvoor bedroeg de stijging nog 7,4. Ten opzichte van het vierde kwartaal 1998 stegen de woningprijzen op jaarbasis met 11,6. De sterke prijsstijging in en rond Amsterdam breidt zich uit naar de gebieden benoorden het IJ tot in de Kop van Noord-Holland. Ook de woningen in de regio.s Amersfoort, Nijmegen en Apeldoorn zijn in het afgelopen kwartaal net zo duur geworden als in de Randstad. De scheve voorraad- en prijs/kwaliteit-verhoudingen zorgen in een toenemend aantal regio.s voor prijsexplosies. Hiermee zet de vorig jaar aangekondigde lijn door dat de dure woningmarktgebieden zich in de vorm van een banaan buiten de Randstad uitbreiden.
De mediane verkooptijd, de looptijd, daalde in het eerste kwartaal 1999 met vier dagen van 42 naar 38 dagen. Het aantal transacties door NVM-makelaars steeg in het afgelopen kwartaal van 54.311 tot 55.078.

Een zuiver beeld van de prijsontwikkeling geeft de prijs per vierkante meter woonoppervlak per woningtype. Deze prijs is, in tegenstelling tot de mediane prijs, minder afhankelijk van de grootte van de woning. De NVM publiceert deze gegevens in haar kwartaaluitgave NVM Woningtrends. Landelijk is de woningprijs per m. in het eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 1998 gestegen met 12,2.

Het uitbreiden van de dure woningmarktgebieden is een gevolg van de toegenomen vraag aan de bovenkant van de markt, het groeiende aantal tweeverdieners en de lage rentestand. De kwaliteitsbehoefte en vermogensgroei leidden er tevens toe dat de huidige woningmarkt een differentiële prijsontwikkeling laat zien: de woningprijzen aan de onderkant van de markt volgen niet de prijsstijgingen aan de bovenkant van de markt. Hierdoor en door het gebrek aan keuzemogelijkheden wordt het voor woonconsumenten moeilijk om de volgende stap te zetten op de .wooncarrièreladder.. De dure koopwoningen ontwikkelen een eigen marktpatroon, net zoals in de huurwoningmarkt. EÄnverdieners en jonge starters hebben het aantal keuzemogelijkheden in het eerste kwartaal van 1999 opnieuw zien afnemen.

De NVM acht het ongewenst wanneer de huidige koopdrift het kwaliteitsdenken op langere termijn vertroebelt. Er moet niet langer worden gebouwd op basis van de grootste vraag, maar op basis van regionale woonwensen. Geen veelheid van eenvormige rijtjeshuizen of dure twee-onder-ÄÄn kappers, maar diverse woningtypes die aansluiten op de behoefte van het desbetreffende woningmarktgebied.

Hierdoor wordt de differentiatie in het aanbod vergroot, neemt het aantal verhuisbewegingen toe en kan het aantal stappen op de wooncarrièreladder worden vermeerderd. Volgens de NVM kan het bouwprogramma alleen op deze wijze ook in de toekomst een positieve bijdrage blijven leveren aan het welzijn van woonconsumenten.

Huurwoningen
In de huurwoningmarkt is de uitstroom van huurders naar koopwoningen in het afgelopen kwartaal verminderd. De afzet van de duurdere huurwoning (huur boven 1.085 gulden per maand) neemt toe en goedkopere huurwoningen vallen eerder buiten de markt. In bepaalde woningmarktgebieden zijn de gewenste koopwoningen niet aanwezig, waardoor de stap naar kwalitatief goede huurwoningen sneller wordt gezet.

==========================================

Deel: ' NVM Prijsexplosies op woningmarkt '
Lees ook