NVM

NVM SLUIT SOFTWARE-INSTALLATIEFASE AF

NVM SLUIT OMVANGRIJKE SOFTWARE-INSTALLATIEFASE AF

Voorzitter A.G.H.H. Agterdenbosch van de vakgroep Wonen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM heeft vandaag ten kantore van NVM-kantoor G.A.A. Meijer te Den Haag het omvangrijke installatieprogramma afgerond van de nieuwste softwareprogrammatuur van de NVM: Masterplan 2000. Tijdens de installatiefase van Masterplan 2000 zijn 1.900 kantoren van NVM-leden individueel bezocht en geïnstalleerd. Tevens zijn alle betrokken medewerkers van makelaarskantoren opgeleid in het gebruik van nieuwe software. De installatiefase duurde in totaal twee jaar.

Met Masterplan 2000 beschikken de leden van de NVM niet alleen over volledig vernieuwde geautomatiseerde software voor het interne uitwisselingssysteem NVMnet, maar ook over integrale kantoorautomatisering waardoor het uitwisselen van actuele gegevens met externe databanken zoals het Kadaster en het digitaal verzenden van foto's en plattegronden verder wordt vergemakkelijkt.

Via het interne NVMnet actualiseren de 3000 leden van NVM dagelijks de marktgegevens. Via dit unieke uitwisselingssysteem heeft ieder NVM-lid direct toegang tot de informatie van collega's voor het uitwisselen van object- en marktinformatie. Consumenten kunnen de gegevens over het aanbod raadplegen via Internet (www.nvm.nl).

==================

Deel: ' NVM sluit omvangrijke software-installatiefase af '
Lees ook