Universiteit van Amsterdam


NVMC-dissertatieprijs voor Talja Blokland

De Nederlandse Vereniging voor Maatschappij- en Cultuurwetenschappen (NVMC) reikte op 23 april haar eerste dissertatieprijs uit aan dr Talja Blokland. Blokland promoveerde in 1998 aan de UvA bij prof.dr C. Schuyt. De titel van haar proefschrift luidt: Wat stadsbewoners bindt: sociale relaties in een achterstandswijk (Kampen: Kok Agora, 1998). Bloklands studie is 'vakkundig uitgevoerd en geschreven, en het onderzoek betreft een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en is vernieuwend.' De jury vond vooral haar analyse van sociale relaties en de daaruit ontwikkelde typologie van belang voor de bestudering van sociale samenhang. Blokland ontving een geldprijs van 1500 gulden en een oorkonde. De NVMC zal de prijs elke twee jaar uitreiken.

Laatste wijzigingen: 12 mei 1999 - webmaster@uva.nl Bron: Bureau Voorlichting en Redactie - Ellen Stoop

Zoekwoorden:

Deel: ' NVMC-dissertatieprijs voor Talja Blokland '
Lees ook